Algemiene betingsten

  • Fryske flaggeDe frijwilligers dy’t teksten  neisjogge op staveringsflaters bin net ferantwurdlik foar de ynhâld fan de teksten.
  • De frijwilligers binne net ferantwurdlik foar eventuele flaters dy’t yn de tekst stean.
  • Frijwilligers binne net ferantwurdlik foar flaters dy’t nei it neisjen fan de tekst dochs noch foarkomme. 
  • It oantal wurden hat as beheining net mear as 2000 . Wy binne fleksibel, mar moatte fansels wol in grins lûke.
  • Frijwilligers hâlde it rjocht om teksten te wegerjen.