Frysk – Welsk


P. KRAMER

FRYSK-WELSK

BASISWURDLIST
neffens WELMO
Utjefte 23-5-2010 (allinne foar Internet)

Mei de sykfunksje (Ctrl+F) fan ‘e browser
kinne Welske en Fryske wurden gau fûn wurde.

Boppedat kin men troch klikken in ‘e brune
balke links daliks de letters berikke.

&

 
A
a ju – ewch mewn [ewchmewn] ?
aai m. – wy [u1y]
aaien lizze – dodwy [do1du1y]
aaien pl. – wyau [uuiie, u1ye] A
aard f., temperamint – tymer [te1mer]
aard m. – cymeriad [ke1meryad] Y
aarden pl. – tymherau [te1mhere]
aardich – pert [pert] moai
aardich – tlws [tluus] moai
aardich gau – go fuan [govyan]
aardich wat – cryn dipyn [kryn’dipyn]
aartsdruïde m. – archdderwydd [archdherwidh] E; nwb
Aberystwyth – Aberystwyth [abere1stwith] EY
acht – wyth [u1yth]
achtste – wythfed [u1ythfed]
achttjin – deunaw [deinaw] 2e
achttjin – un deg wyth [yndegu1yth] W
advertearje v. – hysbysebu [ho6sbo6siby] bY
aginda m. – dyddiadur [de1dhyadyr]
aginda’s pl. – dyddiaduron [de1dhyadyron]
agint – asiant [asyant] As; nwb
agrarysk – amaethyddol [amaythe1dho3l] mA
akteur m. – actor [akto1r]
akteurs pl. – actorion [akto1ryon]
al – eisoes [eysois]
al – yn barod [e1nbaro1d]
âld – hen [hin, hen, heen]
âlden pl. – rhieni [e1rhyjeny] E
Alderheljen – Calan Gaeaf [kalan’geja]
âldfaam f. – hen ferch [heenverch]
âldman m. – hen w^r [heen’oer]
alhiel – eithaf [eytha, itha] =eitha; EAU
alhiel wier – digon gwir [digon0gwyr]
alhoewol’t – er [er]
alle – pob [poob]
allegearre – i gyd [ygied] ?
alles – cwbl [ku1bu1l] L+ol
alles – popeth [popeth] E O
allinne – unig [ynig]
allinne mar – dim ond [dim’ond]
altyd – bob amser [boob’amser]
alve – un ar ddeg [yn’ar’dheeg]
ambyld f. – einion [ynon]
ambylden pl. – einionau [ynone]
amer mf. – bwced [bu1ked]
amers pl. – bwcedi [bu1kedy]
amt f. – swydd [swiidh]
amten pl. – swyddi [swiidhy]
Anglesey – Môn [moon]
antwurd m. – ateb [ateb] A
antwurden pl. – atebion [atebjon] E
antwurdzje v. – ateb [ateb]
apart – arbennig [arbenyg] IE
apel m. – afal [aval] Af
appels pl. – afalau [avale] Al
april – Ebrill [ebril1]
apteker m. – fferyllydd [fero6l1lydh]
aptekers pl. – fferyllyddion [fero6l1lydhyon]
arbeiders pl., wurklju – gweithwyr [gweiththwyr]
architekt m. – pensaer [pensayr]
architekten pl. – penseiri [penseyry]
ark pl. meubilêr – celfi [kelvy]
as – â [aa] =ag=a; m.
as – na [na]
as, bywannear’t – os [o1s]
as, bywannear’t – pe [pe, pi]
asjebleaft – os gwelwch yn dda [o1sgwelu1che1ndhaa]
asjebleaft, sjoch! – hwrwch [hu1roch]
Atlantyske Oseaan – Môr Iwerydd [moor’iwerydh]
augustus – Awst [awst]
auto m. – car [kar]
auto’s pl. – ceir [keyr]
autowei f. – ffordd fawr [fo1rdhvawr]
avensearje v. – brysio [brisjo]
aventoerje v., ik~ – mentro [mentro] A E <fentra;
azem f. – anadl [anadl]
baaikeamer f. – ystafell ymolchi [e1stavel1’e1mo1lchy]
baarch m. – mochyn [mochyn]
baarne v. – llosgi [l1lo1sky] OI
baas m. – meistr [meystr]
baas m. – pennaeth [penayth] Abinidh
bakke v. (in aai) – ffrio [fryo]
bal f. – pêl [peel]
Bala mar – Llyn Tegid [l1lyn’tegid]
ballen pl. – peli [pely]
bân m. auto – teiar [teyar]
bank f. sit – mainc [maynk]
bank m. jild – banc [bangk]
banken pl. – banciau [bangkye]
banken pl. – meinciau [meynkye]
bannen pl. – teiars [teyars]
bar m. – bar [bar] taap
bargefleis m. – cig moch [kygmoch]
bargehok m. – twlc [tu1lk]
bargehokken pl. – tylciau [te1lkye]
bargen pl. – moch [moch]
barmhertigens fm. – trugaredd [trigaredh]
barre v. – digwydd [digwidh] IY
bars pl. – barrau [bare]
bazen pl. – meistri [meystry]
bazen pl. – penaethiaid [penayththyed]
beam f. – coeden [koiden] oy
beammen pl., hout – coed [koid]
bêd en brochje m. – llety [l1lety]
bêd m. – gwely [gwely] EYgwilY
bêden pl. – gwelau [gwele]
bedoele v. – bwriadu [bu1ryady] A+bo
bedoele v. – meddwl [medhu1l]
bedoeling m. – bwriad [boeryad]
bedoelings pl. – bwriadau [boeryade]
befel m. – gorchymyn [go1rche1myn]
befelen pl. – gorchmynion [go1rchme1nyon]
begeare – chwant [chwant] winskje
begelieding m. (muzyk) – cyfeiliant [ke1veylyant] Y
begjin v.? – dechreua [dechreya]
begjinne v. – dechrau [dechre]
begjinner m. – dechreuwr [dechreyu1r]
begjinners pl. – dechreuwyr [dechreywier]
begraffenis mf. – angladd [angladh] ad
begrave v. – claddu [kladhy] A
begrieme v. – dwyno [doyno, diwyno]
begûn v. – wedi dechrau [wedy’dechre]
behang m. – papur wal [papyr’wal]
behannelje v., fersoargje – trin [triin]
behingje v. – papuro [papyro]
bekend meitsje v. – cyhoeddi [ke1hoidhy] OdhII
bekenne v. – cyfaddef [ke1vadhe]
beleanning f. – gwobr [gwobir]
beleannings pl. – gwobrau [gwobre]
benaud – myglyd [me1gliid]
beneame v. – penodi [penody] O
benei – bron [bro1n]
benzine m. – petrol [petro1l]
beoardielje v. – beirniadu [beyrnyady] ?
beppe f. – mamgu [mamgii] AU
beppesizzer m.f. – w^yr [uuyr]
beppesizzers pl. – wyrion [we1yryon]
beprate v. – trafod [travo1d] Ood
berch m. – mynydd [me1nidh]
bergen pl. – mynyddoedd [me1ne1dhoidh]
berikke v. – cyrraedd [ke1raydh]
berjocht f. – neges [neeges] nE
berjochten pl. – negeseuon [neegeseeyon]
bern m. – plentyn [plentin] E
bern pl. – plant [plant]
berne wurde v. – geni [geny] EY
berop m. – gwaith [gwayth] ?
besieling f., fjoer – sêl [seel]
besiker m. – ymwelwr [e1mwelu1r] Wr
besikers pl. – ymwelwyr [e1mwelwir] E
besinksel pl. – gwaelodion [gwaylodyon]
besit – perchen [perchen]
besit v. – piau [pyja] 2e
besitte v. – piau [pyja] 2e
besitte v. – yn berchen [e1n’berchen]
besitter m. – perchen [perchen]
besitters pl. – perchenogion [percheno1gyon]
besjen v., sjen nei – gwylio [gwyljo]
beskôgje v. – ystyried [e1ste1ryed]
beskriuwe v. – disgrifio [diskryvyo]
beskrobbing m. – bai [bay]
beskrobje v. – beio [beyo]
beslút m. – diwedd [diwedh]
beslút m. – dyfarniad [de1varnyad] Ar
beslute v. – penderfynu [penderve1ny] dEU
besluten pl. – dyfarniadau [de1varnyade]
besocht v. – wedi ceisio [wedy’keisjo]
bêst – gorau [gore] OAre7
besteegje – gwario [gwaryo] A
besteegje v. – treulio [treilyo] *
bestelle v. – archebu [archeby] U
bestelling f. – archeb [archeb]
bestellings pl. – archebion [archebyjon] O
bestjoerder m. – gyrrwr [ge1ru1r]
bestjoerders pl. – gyrwyr [ge1rwyr]
bestuiverje v. – fforddio [fo1rdhyo]
besykje – trio [tryo] Yoo; nwb
besykje v. – ceisio [keisjo] E
besykje v. – treio [treyo] wb
besykjen – cais [kays] by rugby
betelje v. – talu [taly] Ali
betelle v. – wedi talu [wedy’taly]
betelling m. – tâl [taal]
betellings pl. – taliadau [talyade]
betiid – cynnar [ke1nar]
betsjutte v. – golygu [go1le1gy] ynhâlde?
betsjutting fm. – ystyr [e1styr]
betsjuttings pl. – ystyron [e1styr]
better – gwell [gwel1]
betterskip m. – daioni [dajony] ? ; O
beukerskoalle f. – ysgol feithrin [e1sko1l’veyththrin]
beurs m. – pwrs [pu1rs]
beurzen pl. – pyrsau [pe1rsye]
beweare v., úthâlde – mynnu [me1ny]
bibleteek f. – llyfrgell [l1livrgel1]
bibleteken pl. – llyfrgelloedd [l1livrgel1loidh]
bidde v. – gweddïo [gwedhyo]
bier m. – cwrw [ku1ru1] WW
bin – dydw [de1du1] Y?
bin ik ? – ydw i [e1du1’i]
binne – mae [mai]
binne hja ? – maen nhw [mainhu1]
binne jim ? – ydych chi [e1dichy]
binne Jo ? – ydych chi [e1dichy]
binne se ? – maen nhw [mainhu1]
binne wy ? – ydyn ni [e1dyny]
binne wy ~ – dydyn [do6din]
binnen – o fewn [o1vewn]
biology f. – bywydeg [be1we1deg]
bioskoop f. – sinema [sinema]
bioskopen pl. – sinemâu [sineme]
bist m. – anifail [anyvayl]
bist, dochst; docht net – dydych [de1dych] ?
bisten pl. – anifeiliaid [anyveiliied] E
bisto ? – wyt ti [wyty]
bitter – chwerw [chweru1]
blau – glas [glas]
blaze – chwythu [chwe1ththy]
bleaun v. – wedi aros [wedy’aro1s]
bledside mf. – tudalen [tidalen] U
bledsiden pl. – tudalenau [tidalene]
bliken dwaan v.; ferskine – ymddangos [e1mdhanggo1s]
blikke f. – lawnt [launt]
blikken pl. – lawntiau [launtye]
bliuw – arhoswch [arhosu1ch] !W
bliuw kalm – cymrwch bwyll [ke1mru1ch’bu1l1]
bliuwe v. – aros [aro1s]
bloed m. – gwaed [gwayd] Agwajid
blom m. – blodyn [blodyn]
blombêd m. – gwely blodau [gwely’blode]
blommen pl. – blodau [blode] OAoi
blompot m. – llestr blodau [l1lestr’blode]
blyn – dall [dal1]
boaiem m. – gwaelod [gwaylod]
boaiems pl. – gwaelodion [gwaylodyon]
boarch f. – ernes [ernes]
board m. itens – plât [plaat]
boarden pl. – platiau [platye]
boargemaster m. – maer [mayr]
boargemasters pl. – meiri [meyry]
boarst f. – bron [bro1n]
boarstelje v. – brwsio [bru1syo]
boarsten pl. – bronnau [bro1ne]
boartersguod pl. – teganau [tegane]
boartsje – chwarae [chware] A
boartsje – chwarae plant [chwareplant]
boat m. – cwch [ku1ch]
boaten pl. – cychod [ke1chod]
boek m. – llyfr [l1livir]
boekelju pl. – llenorion [l1leno1ryon]
boekeman m. – llenor [l1leno1r]
boeken pl. – llyfrau [l1livre] YE
boekje m. – llyfryn [l1le1vryn]
boekjes pl. – llyfrynnau [l1le1vre1ne]
boer m. – ffermwr [fermu1r]
boerd f., planke – silff [silf]
boerd m. – bwrdd [bu1rdh]
boerehûs m. – ffermdy [fermdy]
boerehuzen pl. – ffermdai [fermday]
boeren pl. – ffermwyr [fermwir] YfErmir
boete f. – dirwy [diru1y]
boetes pl. – dirwyon [dirwyon]
bokaal mf. – cwpan [ku1pan]
bôle f. in~ – torth [to1rth] de~
bôle m. – bara [bara]
bôlen pl. – torthau [to1rththe]
bolle m. – tarw [taru1] A>W
bollen pl. – teirw [teiru1]
bonke m. – asgwrn [asku1rn]
bonken pl. – esgyrn [eskyrn]
boppe – uwchben [u2wchben]
boppe – ar ben op [arben]
boppe Jan, ryk – llwyddiannus [l1lu1ydhyanis]
boppedat – heblaw [heblaw]
bosk f., wâld – fforest [fo1rest]
bosken pl. – fforestydd [fo1restydh]
bot, rûch – garw [garu1]
boumaatskippij m. – cwmni adeiladu [ku1mny’adeylady]
bouwe – adeiladu [adeylady] EU
brânwacht f. – brigâd dân [brigaadaan]
breed – llydan [l1le1dan]
brêge f. – pont [pont]
brêgeman m. – priodfab [pryodvab]
brêgen pl. – pontydd [pontydh]
breid f. – priodferch [pryodverch]
breidzje v. – gwau [gway]
brek m., sneed – toriad [to1ryad]
brekke v. – torri [to1ry]
brekken pl. – toriadau [to1ryade]
Bretanje – Llydaw [l1le1dau]
brief m. – llythyr [l1lithyr] YtYr
brieven m. – llythyrau [l1lithe1re]
brij m. – uwd [u2wd]
bril f. – sbectol [spekto1l]
bring ! – dewch â [dewchaa]
bringe v. – dod â [doodaa]
broeikas m. – ty^ gwydr [tii’gwydr]
broek m. – trowsus [trowsis]
broek m. – trwser [tru1ser] 2e
broeken pl. – trowsusau [trowsise]
broer m. – brawd [brawd] au
brogge f. – brechdan [brechdan]
brogge m. – bara menyn [bara’menyn]
broggen pl. – brechdanau [brechdanee] An3Au+ne
brûke v. – defnyddio [devnidhjo] YjO1
brûkt v. – wedi defnyddio [wedy’devnidhjo]
brún – brown [broun]
brûns m. jild – pres [pres]
bruorren pl. – brodyr [brodyr]
brutsen v. – wedi torri [wedy’to1ry]
bûchsum – ystwyth [e1stu1yth]
bui f. – cawod [kawod]
buien pl. – cawydd [kawydh]
bûljon m. – cawl [kawl] sop
buorden pl. – byrddau [be1rdhe]
buorden pl. – silffoedd [silfoidh]
buorlju pl. – cymydogion [ke1me1do1gyon]
buorman m. – cymydog [ke1me1do1g]
buro f. – desg [desk, desg]
buro’s pl. – desgiau [deskye]
bus m. – bws [bu1s]
bûsdoek f. – hances [hangkes]
bûsdoeken pl. – hancesi [hangkesy] E; nwb
bûse f. – poced [po1ked] O
bûsen pl. – pocedi [po1kedy] I
bussen pl. – bysau [be1se]
bûten – tu allan [tiial1lan] AlAn
bûten, sûnder – oddi [odhy]
bûtenlân – gwlad dramor [gu1laad’dramo1r]
bûter m. – menyn [menin]
bûthús m. – beudy [beidy] E
bûthuzen pl. – beudai [beiday] E
by eintsjebeslút – wedi’r cwbl [wedyrku1bu1l]
by wei, by .. wei – oddi wrth [o1dhy’u1rth]
by, oan (fertelle ~) – wrth [u1rth]
by, op – lan [lan]
byinoar wenje – cyd-fyw v. [kydvyw]
bysûnderheden pl. – manylion [manilyjon] YO
bytiden – weithiau [weithje]
bytsjes pl. – tipynau [tipyne]
Caernarvon – Caernarfon [kayrnarvon] AeO
cake f. – cacen [kaken]
cakes pl. – cacennau [kakene]
Cardiff – Caerdydd [kayrdiedh] A20.5
Cardigan – Aberteifi [aberteyvy] Er fI
Carmarthen – Caerfyrddin [kayrve1rdhin] AI
Cornwall – Cernyw [kernyw]
Criccieth – Cricieth [krykyeth] IcE
cricket m. (spul) – criced [kriked]
dagen pl. – dyddiau [de1dhye]
dak m. – to [too]
dakken pl. – toeau [tooe]
dale v. – gostwng [go1stu1ng]
daliks – ar unwaith [ar’inweth]
daliks – yn y man [e1no6man] A
dame f. – arglwyddes [arglwe1dhes]
dames pl. – arglwyddesau [arglwe1dhese]
damp m., dize – niwl [nyu1l]
dan – ynte [te] i’te
das f. – sgarff [skarf]
dassen pl. – sgarffiau [skarfye]
dat – hynny [he1ny]
dat it is – mai [ma]
data pl. – dyddiadau [de1dhyade]
datum m. – dyddiad [de1dhyad]
de (foar bylûd) – y [e1]
de (foar lûden) – yr [e1r]
de (nei lûden) – ‘r [r]
de bern binne – mae ‘r plant [mair’plant]
de bern kinne – galliff y plant [gal1lif’e1’plant]
de bern kinne – medriff y plant [medrif’e1’plant]
de bern sille dwaan – gwnaiff y plant [gu1nayf’e1’plant]
de bern sille gean – aiff y plant [ayf’e1’plant] ail twadde [ayl] a
de bern sille hawwe – caiff y plant [kayf’e1’plant]
de bern sille komme – daiff y plant [dayf’e1’plant]
de bern sille komme – daw y plant [daw’e1’plant]
de bern sille sjen – gweliff y plant [gwelif’e1’plant]
de man is – mae ‘r dyn [mair’dyn]
de man sil – bydd y dyn [biidhe1’dyn]
de man wie – roedd y dyn [roidh’e1’dyn]
de manlju soene wêze – basai’r dynion [baser’de1njon]
dea adj. – marw [maru1]
dea m. – marw [maru1]
dei m. – diwrnod [dywrnod, dyornod, du1arno1d] O W
dei m. – dydd [diidh] 2e
deiboek m. – dyddiadur [de1dhyadyr]
deistich – beunyddiol [beine1dhyo1l]
deldwaan v. – taro [taaro1] A
delling m. – cwm [ku1m]
delling m. – pant [pant] 2e
dellings pl. – cymoedd [ku1moidh]
dellings pl. – pantiau [pantye]
dêr – draw [dre1]
dêr – fan yna [vana]
dêr – yna [na] e1nAA
dêr – yno [e1no] 2e
der is – oes [ois] oas
derfan – ohono fe [ohonove]
derfoar – drosto fe [dro1stove]
dêrjinsen – draw fan’na [dre1vana]
dermei – arno fe [arnove]
dernei ta – ato fe [atove]
deroan – iddo fe [idhove]
derom – amdano fe [amdanove]
dersûnder – hebddo fe [hebdhove]
dertroch – drwyddo fe [dru1ydho1ve]
dertsjin – wrtho fe [u1rththo1ve]
dertusken – rhyngddo fe [e1rhe1ngdhove]
derûnder – dano fe [danove]
deryn – i mewn [ymewn]
deryn – ynddo fe [e1ndhove]
deselde – yr un [e1riin]
desimber m. – Rhagfyr [e1rhagfyr]
die – gwnaeth [gu1nayth]
diele v. – rhannu [e1rhany]
diene – gwnaeth [gu1nayth]
dierber – annwyl [anwyl]
dines – gent ti [genty]
dines – gyda ti [ge1daty]
ding m. – peth [peth] saak
dingen pl. – pethau [pethe] AE
diploma f. – tystysgrif [tistiskriv, diste1skrIv] Ys
diploma’s pl. – tystysgrifau [tistiskrive]
direkteur m. – rheolwr [e1rhijoluur] WE
direkteuren pl. – rheolwyr [e1rhijolWyr]
diskusje f. – trafodaeth [travodayth] Oeth
diskusjes pl. – trafodaethau [travodayththe]
distrikt f. – sir [sir]
distrikten pl. – siroedd [siroidh]
dit – hyn [hin]
dit f. – hon [ho1n]
dit m. – hwn [hon] hu1n
dizze, prpl. – rhain [e1rhayn]
djip – dwfn [du1vn]
djoer – costus [ko1stys] UO
djoer – ddrud [driid] ie
djoer betelje – talu’n hallt [taly’nhal1lt]
do – ti [ty]
do bist – rwyt ti [rwyty]
do diest – gwnest ti [gu1nesty]
do ek – tithau [tiththe]
do giest – est ti [esty]
do hiest – cest ti [kesty]
do kaamst – dest ti [desty]
do kinst – galli di [gal1ly’dy]
do kinst – medri di [medry’dy]
do leardest – dysgaist ti [de1skesty]
do silst – byddi di [be1dhydy]
do silst dwaan – gwnei di [gu1ney’dy]
do silst gean – ei di [ey’dy]
do silst hawwe – cei di [key’dy]
do silst komme – doi di [doi’dy]
do silst sjen – gweli di [gwely’dy]
do skuldich – arnat ti [arnaty]
do soest wêze – baset ti [basety]
do wiest – buest ti [byesty]
do wiest – roeddet ti [roidhetty]
doar m. – drws [dru1s]
doarmje v. – crwydro [kru1ydro] 2e
doarp m. – pentref [pentre] EnrE
doarpen pl. – pentrefi [pentrevy] Ef
doarre – beiddio [beidhyo] E
doarren pl. – drysau [dre1se]
doasis m. – dogn [do1gn]
doaze m. – bocs [boks]
doazen pl. – bocsys [boksys]
doch net ! – paid a [payda]
doek m. – brethyn [brethin] stof
doel m. – bryd [briid] wil
doe’t – fel [vel]
doe’t, as – pan [pan]
dokter m. – doctor [do1kto1r] Oc
dokter m. – meddyg [medhig] Eidh
dokters pl. – doctoriaid [do1kto1ryed]
dokters pl. – meddygon [medhe1gon]
Dolgelly – Dolgellau [do1lgesay] OA<do1lgel1ay
dom – twp [top]
dope v. – bedyddio [bede1dhyo]
dozinen pl. – dwsinau [du1sine]
dozyn m. – dwsin [du1sin]
draaf !pl – rhedwch [e1rhedu1ch
draaf !sg – rheda [e1rheda]
draafd v. – wedi rhedeg [wedy’e1rhedeg]
draai ! ; gean nei – trowch [trowch]
draaid v. – wedi troi [wedy’troi]
draaie v. – troi [troi]
drage v. – cario [karyo] AO+riio
drank f. – diod [djod]
dranken pl. – diodydd [djodydh]
drave v. – rhedeg [e1rhedeg, e1rhideg, e1rhEdIg] Eg, rinne?
dreame v. – breuddwydio [breidhwydyo]
dreech – anodd [ano1dh] lêstich
dreech – caled [kaled] stûf; fûl; EA
driigje v. – bygwth [be1gu1th] Y
drinke – yfed [e1ved]
drinkglês m. – gwydryn [gwe1dryn]
drinkglêzen pl. – gwydrau [gwe1dre]
drip m. – diferyn [divere1n] E
drippen pl. – diferion [diveryon] E
droech – sych [sych]
droegen v. – wedi cario [wedy’karyo]
droegje ! – sychwch [se1chu1ch]
droegje v. – sychu [se1chy]
drôf, treurich – prudd [pridh]
drok – brysur [bre1syr]
drok dwaande – prysur [pre1syr]
drok meitsje v. – ffwdanu [fu1dany]
dronken adj. – meddw [medhu1]
dronken adj. – mewn gwin [mewn’gwyn]
dronken boarne v. – meddwi [medhu1y]
druven pl. – grawnwin [grawnwin]
dûbel – dwbl [du1bu1l]
dúdlik – amlwg [amlu1g] WA
dúdlik – clir [klier]
dûmny m. – gweinidog [gweinido1g] EO
dûmnys pl. – gweinidogion [gweinido1gyon]
dûns f. – dawns [dawns]
dûnsen pl. – dawnsiau [dawnsye]
dûnsje v. – dawnsio [dawnsjo]
duvel m. – cythraul [ke1ththrel]
duvel m. – diawl [diawl] 2e
duvels pl. – cythreuliaid [ke1ththreilyed]
duvels pl. – diawliaid [diawlyed]
dwaan v. – gwneud [gu1neid] gneyd
dwale v. – crwydro [kru1ydro]
dwersoer – ar draws [ardraws]
dy (f.) – honna [hona]
dy (f.) – honno [hono]
dy f., dy dêr – hwnnw [hu1nu1]
dy m. – hwnna [hu1na] nwb
dy prpl. – rheina [e1rheena] Aiinaein; 2e!
dy prpl. – rheini [e1rheiny]
dyn – dy [de1]
dy’t – sy [sy]
ea – erioed [eryoiyd]
each m. – llygad [l1le1gad]
eachopslach mf. – cipolwch [kipolu1ch]
eagen pl. – llyged [l1le1ged]
eangst m. – ofn [oovn, o1vn, oovO1n, oovOn]
eangsten pl. – ofnau [ovne]
ear f. – clust [klis]
earder noch – yn hytrach [e1n’he1trach]
earder, tefoaren – o’r blaen [oarblayn, o1rblayn, orblayn] A
earen pl. – clustiau [klistye]
earjuster – echdoe [echdoi]
earjusterjûn – echnos [echno1s] E
earlike saak m. – chwarae teg [chwarete7g] ? ~spul; Ar
earm adj. – tlawd [tlawd]
earm f. – braich [braych] de
earme stakkert m. – truan bach [tryanbach] d
earms pl. – breichiau [breychye]
earmtakke mf. – penelin [penelin]
earmtakken pl. – penelinoedd [penelinoidh]
earne – rhywle [ru1le] W E
earne – unrhywle [iine1rhywle] ?
earnst f. – ernes [ernes]
earnstich – difrif [divri] If
earst – cyntaf [kinta] AY
earst – yn gyntaf [inge1nta]
earte f. – pysen [piisen]
earte pl. – pys [piis]
eartiids – gynt [ge1nt] ?
east – dwyrain [du1yren]
eat, wat – unrhywbeth [iine1rhywbeth] ?
eat, wat; soks – rhywbeth [e1rhe1wbeth] Y E
efkes – am ychydig [ame1che1dig]
efter – ôl [ool] 2e
efter – tu ôl [ty’ool]
efter adv. – ar ôl [arool]
eilân f. – ynys [e1nys]
eilannen pl. – ynysoedd [e1ne1soidh]
ein m. – diwedd [diwedh] Idu1edh
ek – hefyd [hevyd, hevYid]
ek net – chwaith [chwayth]
ek net – ychwaith [e1chwayth] 2e
ek noch adv., sels – hyd yn oed [hydinoid] O
eken adj. – derw [deru1]
eksamen m. – arholiad [arholyad] OA
eksamens pl. – arholiadau [arholyade]
eksaminatoaren pl. – arholwyr [arho1lwyr]
eksaminator m. ûnderfreger – arholwr [arho1lu1r]
ekskús m. – esgus [eskys] U
ekstra – ychwanegol [e1chwanigo1l]
elektrisiteit m. – trydan [tre1dan]
element f. – elfen [elven]
elementen pl. – elfennau [elvene]
elk ,elkenien – pawb [pawb, paub]
en – a [aa] a
en – ac [ag]
ensafuorthinne – ac ati [agaty]
faak – amal [amal] 2e
faak – aml [amal] AL
fabriken pl. – ffatrïoedd [fatryoidh]
fabryk f. – ffatri [fatry] A
fakânsje pl. – gwyliau [gwe1lye]
fakânsjekursus f. – ysgol haf [e1sko1l’haav]
falle v. – cwympo [kwympo]
falle v. – syrthio [se1rththtyo] 2e
fallen v. – wedi cwympo [wedy’kwympo]
famke f. – merch [merch]
fammen pl. – merched [merched]
famylje m. – teulu [teily] EY
famyljes pl. – teuluoedd [teilyoidh]
fan – o [o]
fan besit – gan [gan]
fan binnen – tu mewn [tymewn] fewn
fan doel – yn meddwl [e1nmidhol] Ee1
fan dy – ohonot ti [ohono1ty]
fan har – ohoni hi [ohonyhy]
fan harren – ohonyn nhw [ohonynhu1]
fan him – ohono fe [ohonove]
fan jim – ohonoch chi [ohono1chy]
fan Jo – ohonoch chi [ohono1chy]
fan my – ohono i [ohono’i] On
fan ús – ohonon ni [ohono1ny]
fan, (besit) – gyda [ge1da]
fan, foar; wannear net – rhag [e1rhag] 2e
fange v. – dal [dal] ? nal
fannacht, jûn – heno [hino, hEno] O
fansels, fanselssprekkend – wrth gwrs [u1rth’gu1rs]
fan’t jier, fan dit jier – eleni [e1leny] En
fear f. fûgel – pluen [plyen]
feardichheden pl. – crefftau [krefte]
feardichheid f., ambacht – crefft [kreft]
fearren pl. – plu [plii]
febrewaris – Chwefror [chwevro1r]
fee pl., kij – gwartheg [gwarththeg]
feestfiere – dathlu [dathly]
feestje m. – parti [party] A
feestjes pl. – partïon [partyjon]
feilich – diogel [dyoogel] OE
feint m. – gwas [gwas] ?
feinten pl. – gweision [gweysyon]
feit f. – ffaith [fayth]
feiten pl. – ffeithiau [feithye] Eey
ferantwurdlikens m. – cyfrifoldeb [ko6vryvoldeb] O
ferbettering m. – gwelliant [gwel1lyant]
ferbetterings pl. – gwelliannau [gwel1lyane]
ferbetterje v. – gwella [gwel1la]
ferdigenje – amddiffyn [amdhifin]
ferdivedaasje m. – adloniant [adlonyant]
ferdrage v. – goddef [go1dhe]
ferdrinke v. – boddi [bodhy]
ferfelend – blin [bliin]
ferfiere v. – cludo [klydo]
fergetten – wedi anghofio [wedy’angho1vyo]
fergif m. – gwenwyn [gwenwyn]
fergrieme v. – gwastraffu [gwastrafy] Afo1f
fergunning f. – trwydded [tru1ydhed]
fergunnings pl. – trwyddedau [tru1ydhede]
ferhaal f. – stori [story] O
ferhaal m. – hanes [hanes] A
ferhalen pl. – hanesion [hanesyon]
ferhalen pl. – storïau [storiie] I E
ferheftich – ffyrnig [fe1rnyg] sterk?
ferhúzje v. – symud [se1mid] U
ferienigje – cyfuno [ke1vyno] <cyfun
feriening f. – cymdeithas [ke1mdeythas] organisaasje? deith
ferienings pl. – cymdeithasau [ke1mdeythase]
ferjit net – cofiwch [ko1vyu1ch]
ferjitte v. – anghofio [angho1vyo]
ferkâldenens m. – annwyd [anwyd] YAnu1yd
ferkeap m. – gwerthiant [gwerthyant]
ferkeapje v. – gwerthu [gwerthi] EUgwErthy
ferkear f. – trafnidiaeth [travnidjeth]
ferkeard – anghywir [angho1wir] A+I
ferkearsljochten pl. – goleuadau traffig [goleyade’trafyk]
ferkearsregels pl. – rheolau’r ffordd [e1rhyole’rfo1rdh]
ferlern – ar goll [argo1l1l] wei?
ferlern v. – wedi colli [wedy’ko1l1ly]
ferliede v. – temtio [temtyo]
ferlieze v. – colli [ko1l1ly] Il1yl1lii
ferline jier f. – llynedd [l1linedh] Ee1n
ferline m. adj. – gorffennol [go1rfeno1l]
ferlove v. – dyweddïo [de1wedhyjo]
ferneamd – enwog [enu1og]
ferneamde lju pl. – enwogion [enwogyon]
fernije v. – adnewyddu [adnewe1dhy]
fernuvering m. – syndod [se1ndod]
fernuverje v. – synnu [se1ny]
feroaring m. – newid [newid]
feroarje v. – newid [newid] IE, fernije?
feroarsaakje v. – achosi [acho1sy]
ferpleechkundige f. – nyrs [ne1rs]
ferpleechkundigen pl. – nyrsys [ne1rsys]
ferplichte – i fod [yvood]
ferplichtsje v., twinge – gorfodi [go1rfody]
ferrin m. – cwrs [kors]
fers m. – pennill [penil1]
fersein – dyweda [de1wida] ferloofd
fersekerje – sicrhau [sikirhe]
fersen pl. – penillion [penil1lyon] OIE
fersiere v. – addurno [adhyrno1] Oir
fersin m. – camgymeriad [kamge1merjad] 2e kar
fersin m. – camsyniad [kamse1njad]
fersinnen pl. – camgymeriadau [kamge1merjade]
fersinnen pl. – camsyniadau [kamse1njade]
ferskate – amryw [amru2w] A
ferskate – sawl un [sawliin]
ferskillen pl. – gwahaniaethau [gwahanjeththe]
ferskowe v. – symud [se1myd] U
ferslaan v. – baeddu [baydhy]
fersoargje v. – magu [magy] ? A
ferstean v. – deall [deeal1] EA
ferstien v. – wedi deall [wedy’deeal1] EA
ferstopje v. – cuddio [kidhyo] O
ferstopping m. – diffyg traul [difigtrayl]
fertel ! – dywedwch [du1wedu1ch]
fertinke – drwgdybio [dru1gbe1byo]
fertriet m. – hiraeth [hyrayth]
fertrouwen f. – ffydd [fiidh]
fertsjinje v. (diploma) – haeddu [heydhy] ; A
fertsjinje v.(jild) – ennill [enyl1]
ferve m. – paent [paint]
ferwaarmje v. – twymo [tu1ymo]
ferwachte v. – wedi disgwyl [wedy’diskwyl]
ferwachtsje v. – disgwyl [diskwyl] I
ferwolkomje v. – croesawi [kroisawy] A
fetsoen m. – ffasiwn [fasju1n, fasyu1n]
field v. – wedi teimlo [wedy’teymlo]
fiele v. – teimlo [teymlo]
fier – pell [peel1] ~fuortbe7l1
fier adv. – ymhell [e1mhel1]
fierderop – nes ymlaen [nes’e1mlayn]
fierders – ymhellach [e1mhel1lach] E
fiif – pump [pimp]
fijân m. – gelyn [gelyn]
fijannen pl. – gelynion [gele1nyon]
film f. – ffilm [film]
films pl. – ffilmiau [filmye]
fine v. – darganfod [darganvod]
fine v. – ffeindio [fyndyo1] E
finger m. – bys [bys]
fingers pl. – bysedd [be1sedh]
finster f. – ffenestr [finest] En
finsters pl. – ffenestri [finestry] En
finzenis m. – carchar [karchar]
finzenissen pl. – carcharau [karchare]
fisk m. – pysgodyn [pe1skodyn]
fisken pl. – pysgod [pe1skod]
fiskje v. – pysgota [pe1skota]
fjild m. – cae [kay] kai
fjild m. – maes [mays]
fjilden pl. – caeau [kaye]
fjilden pl. – meysydd [meysydh]
fjirde – pedwerydd [pedweridh] Y
fjirde f. – pedwaredd [pedwaredh] rE
fjirtich – deugain [deigen] 2e
fjirtjin – un deg pedwar [iindegpedwar] A
fjirtjin dagen mf. – pythefnos [pe1thevno1s] OE
fjochtsje v. – ymladd [e1mladh]
fjoer m. – tân [taan]
fjouwer – pedwar [pedwar] AE
fjouwer f. – pedair [peeder, bEdEr] A
fjurren pl. – tanau [tane]
flaaikje v. – seboni [seboony] aaie? ; O
flanel f. – gwlanen [gu1lanen] E
flat m. – fflat [flat]
flater m. – bai [bay]
flats pl. – fflatiau [flatye]
fleane v. – hedfan [hedvan]
fleanfjild m. – maes awyr [mays auir] Aw
fleanmesine f. – awyren [aue1ren]
fleanmesines pl. – awyrennau [aue1rene] A
fleis m. – cig [kig] kiegkiig
flesse f. – potel [potel]
flessefol – potelaid [poteled]
flessen pl. – poteli [potely]
fleurich – llawen [l1lawen]
fleurich – llon [l1lon] 2e
flier m. – llawr [l1lawr]
flierkleden pl. – carpedi [karpedy]
flierkleed m. – carped [karped]
flierren pl. – lloriau [l1o1rye]
flokke v. – melltithio [mel1ltithyo]
flokke v. – rhegi [e1rhegy] 2e
fluch – buan [byan] UA
fluorring m. strjit – pafin [pavin]
foar – gogyfer [gogiver] Y
foar dy – drostot ti [dro1sto1ty]
foar har – drosti hi [dro1styhy] oer?
foar harren – drostyn nhw [dro1stinhu1] oer?
foar him – drosto fe [dro1stove]
foar hoelang – am faint [am’vaynt]
foar jim – drostoch chi [dro1sto1chy]
foar Jo – drostoch chi [dro1sto1chy]
foar my – drosto i [dro1sto’y]
foar prep. – o flaen [o’vlayn] A
foar ús – droston ni [dro1stony]
foar, fan plak – ar gyfer [arge1ver] A
foar, fan tiid – cyn [kin]
foaral, benammen – enwedig [enwedig]
foarby – heibio [heybyo] ~i
foarby, oer – drosodd [dro1so1th]
foarbygean v. – pasio [pasjo]
foardiel f. – mantais [mantes]
foardiel m. – lles [l1les]
foardielen pl. – manteision [manteysyon]
foardrage v. – adrodd [adro1dh]
foarfal m. – digwyddiad [dygwydhyad]
foarfallen pl. – digwyddiadau [dygwydhyade]
foarholle m. – talcen [talken]
foarhollen pl. – talcenni [talkeny]
foarkant – tu blaen [tyblain]
foarke f. itens – fforc [fo1rk]
foarken pl. – ffyrc [fyrk]
foarkommen fm. – golwg [go1lu1g]
foarm m. – siâp [sjaap] rûmte?
foarmen pl. – siâpau [sjaape]
foarsitter m. – cadeirydd [ke1deie1ridh] YE
foarsitters pl. – cadeiryddion [ke1deiridhyon] YE
foarstel m. – cynnig [ke1nyg]
foarstelle v., bekend meitsje – cyflwyno [ke1vlu1yno]
foarstellen pl. – cynnigion [ke1nygyon]
foarút – ymlaen [e1mlayn] mlain
foarútsichten pl. – rhagolygon [e1rhagole1gon]
foarútsjoch m. – rhagolwg [e1rhagolu1g]
fodskuorring m. – cerydd [keridh] Egee
fodskuorrings pl. – ceryddon [keridhon]
foet f. (30,5sm.) – troedfedd [troidvedh]
foet mf. – troed [troid] O
foks m. – cadno [kadno]
foks m. – llwynog [l1lu1yno1g] 2e
foksen pl. – cadnawon [kadnawon]
foksen pl. – llwynogod [l1lu1yno1god] 2e
fol – llawn [l1lawn]
fôle m. – ebol [ebo1l]
fôlen pl. – ebolion [ebo1lyon]
folgeling m., dissipel – disgybl [diskybl]
folgelingen pl. – disgyblion [diske1blyon]
folgje v. – dilyn [dylin] YIdhylyn
folgjende doar – drws nesaf [dru1s’nesa]
folgjende, takom – nesaf [nesa] A E
folje v. foldwaan – llanw [l1lany]
folk f. – pobl [pobl, bobo1l]
folken pl. – pobloedd [pobloidh]
folksdûns – dawns werin [dawns werin]
folslein – hollol [ho1l1lo1l]
formulier f. – ffurflen [firvlen]
formulieren pl. – ffurflenni [firvleny] IU
fort – caer [kayr]
fort f. – caer [kayr]
forten pl. – ceyrydd [keyrydh]
fortúnlik – ffodus [fodis]
fortúnlik, lokkich – lwcus [lu1kis] U
foto m. – llun [l1liin]
fotografearje – tynnu llun [te1nyl1liin] lU
foto’s pl. – lluniau [l1linye] IU
fototastel f. – camera [kame1ra] f? ; Am
fototastellen pl. – cameráu [kame1re]
fraach m. – cwestiwn [kwestyu1n]
fraachpetear m. – cyfweliad [ke1vweljad]
fraachpetearen pl. – cyfweliadau [ke1vweljade]
frachtauto f. – lori [lo1ry] O
frachtauto’s pl. – lorïau [lo1rye]
fragen pl. – cwestiynau [kwestye1ne]
Frânsk adj. – Ffrengig [frenggyg]
Frânskman mf. – Ffrangeg [franggeg]
freed – dydd Gwener [diidh’gwiner]
freed – Gwener [gwener]
freedtejûn – nos Wener [no1swener]
freegje – holi [holy] OY
freegje v. – gofyn [go1vyn] OYov
frege v. – wedi gofyn [wedy’go1vyn]
freon m. – ffrind [frind]
freonen pl. – ffrindiau [frindje, frindjee]
freonlik – caredig [kareedyg] E+I
frieze v. – rhewi [e1rhewy]
friezer m. – rhewydd [e1rhewydh]
friezers pl. – rhewyddion [e1rhewe1dhyon]
frij – rhydd [rhiidh]
frije – caru [kary] AAA
frije dei f. – gw^yl [gwyl]
frije tiid f. – hamdden [hamdhen]
frijfeint m. – hen lanc [he7nlangk]
frijheid m. – rhyddid [e1rhe1dhid]
fris – ffres [fres]
frjemd – dieithr [dyjeyththe1r]
frjemd, oerseesk – tramor [tramo1r] O
froast m. – rhew [e1rhew]
frou f. – menyw [menju1]
frou f., (oare helte) – gwraig [gwrayg]
froulju pl. – gwragedd [gwragedh]
froulju pl. – menywod [menyu1wod] O E
frucht m. – ffrwyth [fru1yth]?
fruchtber – ffrwythlon [frwythlon]
fruchtesap m. – sudd ffrwyth [sydh’fru1yth]
fruit pl. – ffrwythau [frwythe] YA
Frysk – Ffriseg [fryseg]
Fryslân – Ffrisdir [frysdir]
fûgel m. – aderyn [aderyn]
fûgels pl. – adar [adar] ArAd+er
fuorje v. – bwydo [bwydo]
fuort – i ffwrdd [yfu1rdh]
fuortgean v., ferlitte – gadael [gadel]
fuotbal – pêl-droed f. [peel’droid]
fuotten pl. – traed [traye1d] aytayd+A
fyfte – pumed [pimed]
fyftich – pymtheg [pe1mththeg]
fyftjin – un deg pump [yndegpimp] U
fyts m. – beic [beyk]
fytse v. – olwyno [o1lwyno]
fytsen pl. – beiciau [beykye]
gaadlik – addas [adhas]
gallon m. 4½l – galwyn [galu1yn] W
gallons pl. – galwyni [galwe1ny]
gâns – llawer [l1lawer] in protte; AE
garaazje f. – garej [garedzj] A; nwb
garaazje m. (bedriuw) – modurdy [modirdy]
garaazjes pl. – garys [garys]
garaazjes pl. – modurdai [modirday]
gas m. – nwy [nu1y]
gassen pl. – nwyon [nu1yon]
gat m. – twll [tu1l1l]
gatten pl. – tyllau [te1l1le]
gau – brysia [bre1sya] !
gau – cyflym [ko6vlim]
gean !pl – ewch [ewch]
gean !sg – cer [ker]
gean v. – mynd [mind]
gearkomste m. – cyfarfod [ke1varvo1d] AO
gearkomsten pl. – cyfarfodydd [ke1varvo1diidh]
gebiede v. – gorchymyn [go1rche1myn]
gebou m. – adeilad [adeylad]
gebouwen pl. – adeiladau [adeylade]
gebrek m. – diffyg [difyg]
gebreken pl. – diffygion [dife1gyon]
gedonder m. – trwbwl [tru1bu1l] ?
geduld m. – amynedd [ame1nedh]
gefaar m. – perygl [perygl]
gefaarlik – peryglus [pere1glis]
gefal m., tastân – cyflwr [ke1vlu1r]
gefallen pl. – cyflyrau [ke1vle1re]
gefaren pl. – peryglon [peryglon]
gefjocht m. – ymladd [e1mladh]
gefolch m. – canlyniad [kanle1njad]
gefolgen – canlyniadau [kanle1njade]
geheim f. – cyfrinach [ke1vrynach] I
geheimen pl. – cyfrinachau [ke1vrynache]
gek adj., dwylsinnich – gwallgof [gwal1lgoo]
gekjeie v. – cellwair [kel1lwar]
gelegenheden pl. – adegau [adege]
gelegenheden pl. – cyfleoedd [ke1vlioidh]
gelegenheid f. – adeg [adeg]
gelegenheid m. – cyfle [ke1vlee]
gelikens – yn debyg [e1ndebig] Y
genietsje – mwynhau [mu1ynhay]
genôch – digon [dygon] IOdygu1n
gerdinen pl. – llenni [l1leny]
gerdyn f. – llen [l1len]
gereid – gêr [gear]
gerjocht f., dis – dysgl [de1sgl]
gerjochten pl. – dysglau [de1sgle]
geroft m. – sibrwd [sibru1d]
geroften pl., grútsjen – sibrydion [sibre1dyjon]
gers f. – porfa [porva]
gers pl. – glaswellt [glaswel1lt] pl?
geryflik, noflik – cyffyrddus [ke1fe1rdhys] for; 2e
geryflik, noflik – cysurus [ke1syrys]
gesang m. – emyn [emin]
gesangen pl. – emynau [eme1ne]
gesicht m. – wyneb [wyneb]
gesichten pl. – wynebau [we1nibe] A
geskink f. – anrheg [anrheg]
geskinken pl. – anrhegion [anrhegjon] OE
geskrift f. – sgrifen [skryven]
geskriften pl. – sgrifeniadau [skryvenyade]
getal m. – rhif [e1rhiif]
getallen pl. – rhifau [e1rhyve]
geur m. – persawr [persawr]
geuren pl. – persawrau [persawre]
gewear mf. – dryll [dril1]
gewearen pl. – drylliau [dre1l1lye]
geweldich – anferth [anverth]
gewicht pl. – pwysau [pwyse] W
gewoanlik – arferol [arvero1l]
gewoante f. – arfer [arver]
gewoanten pl. – arferion [arveryon]
gie – aeth [ayth]
giel – melyn [melin] E
gien – wedi mynd [wedy’mind]
giene – aeth [ayth]
gjin tank – peidiwch sôn [peidju1ch’soon]
Glamorgan – Morgannwg [mo1rganu1g]
glês m. – gwydr [gwidir]
glêzen pl. – gwydrau [gwidre]
glimk f. – gwên [gween]
glimkje v. – gwenu [gweny]
glysterich, glêd – llithrig [l1liththryg]
goatstien m. – sinc [singk]
God – Duw [du2w]
godskes – diawch [dyawch] A
goed – da [daa]
goede keap f. – bargen [bargen]
goede reden – achos da [acho1s’da]
goedkeap – rhad [e1rhaad]
goeie – hylo [he1loo]
goejûn – noswaith dda [no1sweth’dhaa]
goemoarn – bore da [bore da]
golf m. (sport) – golff [go1lof]
gong f., seal, hal – neuadd [neyadh] E A
gongen pl. – neuaddau [neyadhe]
goud m. – aur [aur]
graach – awyddus [awidhis] Yawe1dhIs
grappich – digrif [digri]
grave – palu [paly] A
grave v. – cloddio [klo1dhyo] 2e
grêf m. – bedd [be7dh]
greide f. – porfa [porva]
greiden pl. – porfeydd [porveydh]
grevel m. – gronyn [gronin]
grêven pl. – beddau [be7dhe]
grien – gwyrdd [gwirdh]
grienten pl. – llysiau [l1lysye] Y? l1lisje
grif – pendant [pendant]
grif – siwr [sju1r]
griis – llwyd [l1lu1yd]
grins m. – goror [go1ro1r]
grinzen pl. – gororau [go1ro1re]
groeie v. – tyfu [te1vy]
groetsje v. – cyfarch [ke1varch]
grou – tew [tew]
grûn m. – pridd [priedh]
grut – mawr [mawr]
grutbringe – meithrin [meyththrin]
grutsk – balch [balch]
grutte minsken pl., folwoeksenen – oedolion [oidolyon]
gruttens m., pracht – mawredd [mawredh]
gryp f. – ffliw [fliw] de~
gûle v. – crio [kryo] O
guod pl., dingen – nwyddau [nu1ydhe, e1nwydhe] Y A
guon, wat – rhai [e1rhai]
haadmaster m. – prifathro [pryvaththro] A O
haadmasters pl. – prifathrawon [pryvaththrawon] A O
haadstêd f. – prifddinas [pryvdhynas]
haadstêden pl. – prifddinasoedd [pryvdhynasoidh]
haadstik f. – pennod [peno1d]
haadstikken pl. – penodau [peno1de]
haatsje v., in hekel hawwe oan – casáu [kasay] AsAu
hage f. – perth [perth]
hage m. – clawdd [klawdh] ] 2e
hagen pl. – cloddiau [klo1dhye]
hagen pl. – perthi [perthy]
hâld op !pl, doch net – peidiwch [peidju1ch]
hâld op !sg – paid [paid]
hâlde fan – caru [kary]
hâlde fan v, leavje – hoffi [ho1fy] OI
hâlde v. – cynnal [ke1nal] fiere
hâlde v., b.g. fee – cadw [kadu1] WA
hals m. – gwddf [gu1dhu1]
halzen pl. – gyddfau [ge1dhve]
hammer m. – morthwyl [mo1rthu1yl] W
hammers pl. – morthwylion [mo1rthwe1lyon]
hân – wedi cael [wedy’kail]
hân – wedi cael [wedy’kail]
hân f. – llaw [l1lau]
handich – clyfar [kle1var]
handoek m. – lliain [l1lyayn] A
handoek m. – tywel [te1wel]
handoeken pl. – llieiniau [l1lyeynye]
handoeken pl. – tywelion [te1welyon]
hannen pl. – dwylo [dwylo] YO
hantekening m. – llofnod [l1lo1vno1d] Of
hantekenings pl. – llofnodau [l1lo1vno1de]
hantlieding m. – cyfarwyddyd [ke1varu1ydhyd]
hantliedings pl. – cyfarwyddiadau [ke1varu1ydhyaade] <ke1vu1r
hap m. – tamaid [tamed]
happen pl. – tameidiau [tameydye]
hark ! – clyw [kliw] ?
hark ! – gwrandewch [gu1randewch]
harkje v. – gwrando [gu1rando, gu1randoo]
Harlech – Harlech [harlech] AE
harp f. – telyn [tealin] YtElyn
harpen pl. – telynau [tele1ne]
harres – ganddi hi [gandhyhy]
harres – ganddyn nhw [gandhynhu1]
harres – gyda hi [ge1dahy]
harres – gyda nhw [ge1danhu1]
harsels – eu hunain [eyhynen] hynEn
hast – bron [bro1n]
hastigens m. – rhuthr [e1rhithe1r]
hate v. – wedi casáu [wedy’kasay]
hawwe – cael [kail]
hea m. – gwair [gwayr]
heal – gwael [gwayl]
heal – hanner [haner] AE
heale penny f. – dimai [dime]
healmingel m. – peint [peynt]
healmingels pl. – peintiau [peyntye]
healwiis – ffôl [fool]
healwiis – gwirion [gwiryon]
healwizeling m. – ffw^l [fuul]
healwizelingen pl. – ffyliaid [fe1lyed]
hear – arglwydd [arglwydh]
heard v. – wedi clywed [wedy’klowed]
hearehûs – plas [plaas]
hearlik, moai (fan waar, foto) – hyfryd [he1vrid, ho6vrid] Yd Yf
hearre v. – clywed [klowed]
hearring m. (fisk) – pennog [peno1g]
hearrings pl. – penwaig [penwayg]
hechtenis f. – dalfa [dalva]
heech – uchel [ychel]
heech tiid – hen bryd [heen’briid]
heechoppich, lang – tal [tal]
heechste – uchaf [ycha]
heger – uwch [u2wch]
hegeskoalle f. – prifysgol [pryve1sko1l]
hegeskoallen pl. – prifysgolion [pryve1sko1lyon]
heit m. – tad [tad] aa
heiten pl. – tadau [tade]
hel f. – uffern [ifern]
helje, pakke – nôl [nool]
helm f. – helm [helm]
helms pl. – helmau [helme]
help ! – helpwch [helpu1ch]
help m. – help [help]
helpe v. – helpu [helpi, helpy] E
helsk – uffernol [iferno1l]
helte m. – hanner [haner]
herberch m. – gwesty [gwesty] E
herberge fm. – tafarn [tavarn] Af Ar
herbergen pl. – gwestai [gweste]
herbergen pl. – tafarnau [tavarne]
hert f., (wat slacht) – calon [kalon]
herten – calonnau [kalone]
heuvel f. – rhiw [e1rhyw] 2e
heuvel m. – bryn [bryn]
heuvels pl. – bryniau [bre1nye]
heuvels pl. – rhiwiau [e1rhywye]
hie – caeth []
hie – cafodd [kavo1dh]
hiel – cyfan [ke1van]
hiele adj. – holl [ho1l1]
hielendal – hen ddigon [heendhygon]
hielendal – o gwbl [ogu1bol [ogu1bu1l, ogobu1l] L
hiem f. – iard [jard]
hiemen pl. – ierdydd [jerdydh]
hiene – caeth []
hiene – cafodd [kavo1dh]
hier m. – gwallt [gwal1lt] it~
hiere – hurio [hiryo] ?
hiere – llogi [l1logy] 2e
hierren pl. – gwalltiau [gwal1ltye]
hikke f. – clwyd [klu1yd]
hikken pl. – clwydi [klu1ydy]
himel f. – nef [nee]
himels pl. – nefoedd [nevoidh]
himmelje v. – glanhau [glanhay] A
hin f. – iâr [yjaar]
hinnen pl. – ieir [jeyr]
hja – hi [hy]
hja – hi [hy]
hja binne – maen nhw [mainhu1]
hja die – gwnaeth hi [gu1nayth’hy]
hja diene – gwnaethon nhw [gu1nayththonhu1]
hja diene – gwneson nhw [gu1neesonhu1]
hja gie – aeth hi [ayth’hy]
hja giene – aethon nhw [ayththonhu1]
hja giene – eson nhw [eesonhu1]
hja hie – caeth hi [kayth’hy]
hja hie – cafodd hi [kavo1dh’hy]
hja hiene – cawson nhw [kawsonhu1]
hja hiene – ceson nhw [keesonhu1]
hja is – mae hi [mai’hy]
hja kaam – daeth hi [dayth’hy]
hja kamen – daethon nhw [dayththonhu1]
hja kamen – deson nhw [deesonhu1]
hja kin – galliff hi [gal1lif’hy]
hja kin – medriff hi [medrif’hy]
hja kinne – gallan nhw [gal1lanhu1]
hja kinne – medran nhw [medranhu1]
hja learde – dysgodd hi [de1sko1dh’hy]
hja learden – dysgon nhw [de1sko1nhu1]
hja pl. – nhw [nhu1]
hja seit – mae hi [mai’hy]
hja sil – bydd hi [biidh0hy]
hja sil dwaan – gwnaiff hi [gu1nayf’hy]
hja sil gean – aiff hi [ayf’hy]
hja sil hawwe – caiff hi [kayf’hy]
hja sil komme – daiff hi [dayf’hy]
hja sil komme – daw hi [daw’hy]
hja sil sjen – gweliff hi [gwelif’hy]
hja sille – byddan nhw [be1dhanhu1]
hja sille dwaan – gwnân nhw [gu1naanhu1]
hja sille gean – ân nhw [aanhu1]
hja sille hawwe – cân nhw [kaanhu1]
hja sille komme – dôn nhw [doonhu1]
hja sille sjen – gwelan nhw [gwelanhu1]
hja skuldich – arni hi [arnyhy]
hja skuldich – arnyn nhw [arninhu1]
hja soe wêze – basai hi [basehy]
hja soene wêze – basen nhw [basenhu1]
hja wie – buodd hi [byo1dh0hy]
hja wie – roedd hi [roidh’hy]
hja wiene – buon nhw [byo1nhu1]
hja wiene – roedden nhw [roidhenhu1]
hjerst m. – hydref [he1drev, ho6drev] E Y
hjir – fan yma [vanma] (nwb)
hjir – yma [ma] e1mA
hjir is – dyma [de1ma]
hjirsa ! – hwre [hu1re]
hjoed – heddiw [hedhy] i
ho !, stopje – stopiwch [sto1pyu1ch] O
hoanne m. – ceiliog [keylyog]
hoannen pl., hoantsjes – ceiliogod [keylyogod] OgE+o1d
hoarn m. – corn [ko1rn]
hoarn pl. – cyrn [kyrn]
hoastje v. – peswch [pesu1ch]
hoe – pa mor [pamor, pAmo1r]
hoe – sut [sit] e1
hoe dan ek – beth bynnag [beeth’be1nag]
hoe dan ek – rhywsut [e1rhe1wsit]
hoed f. – het [het]
hoeden, sêft – mwyn [moyn] ?e
hoefolle – faint [vaynt] ~o
hoefolle – faint o [vaynt’o]
hoefolle – sawl [sawl]
hoege – eisiau [eysye]
hoeke f. – cornel [ko1rnel] OR
hoeken pl. – corneli [ko1rnely]
hoemannichte m., protte – maint [maynt]
hôf m., paleis – llys [l1liis]
hok f. – sied [sjed]
hokke (pl.) – pa rai [pa’rai]
hokken pl. – siedau [sjede]
hokker – pa [pa] paa
hokker int. – pa un [pa’iin]
hokker int. – p’un [piin]
hoksoarte – pa fath [pavaath] pA
holden v. – wedi cadw [wedy’kadu1]
holle m. – pen [pen]
hollen pl. – pennau [pene]
holpen v. – wedi helpu [wedy’helpi]
Holyhead – Caergybi [kayrge1by]
hoopje v. – gobeithio [gobeiththjo] gobiithjo
hope m. – gobaith [gobayth]
hope v. – wedi gobeithio [wedy’gobeiththjo]
horloazje f. – wats [wats] watsh
horloazjes pl. – watsys [watsys]
houlik f. – priodas [pryodas] OA
houliken pl. – priodasau [pryodase]
hout m. – pren [pren]
houtbewurking m. – gwaith coed [gwayth’koid]
hôven pl. – llysoedd [l1le1soidh]
hûd m. – croen [kroie1n]
hûden – crwyn [kru1yn] Y
hûn m. – ci [kii]
hûndert – cant [kant] +can
hûndert persint – cant y cant [kante1kant]
hûnen pl. – cw^n [kuun]
huning m. – mêl [meel]
huodden pl. – hetiau [hetye]
hurd as stien – caled [kaled]
hurddraversbaan m. – cwrs [kors]
hurddraversbanen pl. – cyrsiau [ke1rsye]
hurder gean – cyflymu [ke1vle1my]
hurdriderij f. – ras [ras]
hurdriderijen pl. – rasys [rasys]
hûs m. – ty^ [tii]
húsfrou f. – gwraig ty^ [gwrayg’tii]
húsfroulju pl. – gwragedd ty^ [gwragedh’tii]
húslik – cartrefol [kartrevo1l]
hutte m. – caban [kaban]
hutten pl. – cabanau [kabane]
huvering m. – cryd [kried]
huzen pl. – tai [tay]
hy – e [e]
hy – ef [e]
hy – fe [ve] leech partikel
hy die – gwnaeth ef [gu1nayth’e]
hy ek – yntau [e1ntay] e1?
hy gie – aeth ef [ayththe]
hy hie – caeth ef [kayththe]
hy hie – cafodd ef [kavo1dh’e]
hy is – mae e [mai’e]
hy is – mae ef [mai’e]
hy kaam – daeth ef [dayththe]
hy kin – galliff ef [gal1lif’e]
hy kin – medriff ef [medrif’e]
hy learde – dysgodd ef [de1sko1dh’e]
hy sil – bydd ef [biidhe]
hy sil dwaan – gwnaiff ef [gu1nayf’e]
hy sil gean – aiff ef [ayf’e]
hy sil hawwe – caiff ef [kayf’e]
hy sil komme – daiff ef [dayf’e]
hy sil komme – daw ef [daw’e]
hy sil sjen – gweliff ef [gwelif’e]
hy skuldich – arno fe [arnove]
hy soe wêze – basai fe [baseve]
hy wie – buodd ef [byo1dhe]
hy wie – roedd ef [roidh’e]
hynder m. – ceffyl [kefil] E
hynders pl. – ceffylau [kefile]
hynsteride – marchogaeth [marchogeth, *marchogaith] A
ideaal, geskikt adj. – delfrydol [delvre1do1l] geskikt
idee m. – syniad [sinjad, sE1njad]
ideeën pl. – syniadau [sinjade]
ien – un [ien] yn
ien maaie – Calan Mai [kalan’maii]
ien of oar – rhyw [e1rhe1w]
ienfâldich – syml [se1ml]
ienheden pl. – unedau [ynede]
ienheid f. – uned [yned]
ienich – unrhyw [iine1rhyw] ?
ienris – unwaith [inweth]
iepen – agored [agored]
iepen – ar agor [ar’ago1r] O
iepen hurd f. – aelwyd [aylwyd]
iepen hurd m. – lle tân [l1lee’taan]
iepenbier – cyhoeddus [ke1hoidhis]
iepenje ! – agorwch [agoru1ch] !
iepenje v. – agor [ago1r] iepen dwaan
ierappel f. – taten [taaten]
ierappels pl. – tatws [taatu1s]
ierdbei f. – mefusen [mevisen]
ierdbeien pl. – mefus [mevis]
ierde f. – daear [deyar]
Ierlân – Iwerddon [iwerdhon]
ieu f. – canrif [kanri]
ieuwen pl. – canrifoedd [kanrivoidh]
iik f. beam – derwen [derwen]
iis m. – iâ [jaa]
iisko m. – hufen iâ [hyven’jaa]
ik – fi [vy]
ik – i [i]
ik bin – rydw i [re1du1i]
ik die – gwnes i [gu1nes’i]
ik ek – finnau [vine]
ik ek – minnau [mine] f
ik freegje my ôf – tybed [te1bed] EY
ik gie – es i [es’i]
ik haw hân – rydw i wedi cael [re1du1’i’wedy’kail]
ik hear te – dylwn i [de1lu1n’i]
ik hie – ces i [kes’i]
ik kaam – des i [des’i]
ik kin – galla i [gal1la’i]
ik kin – medra i [medra’i]
ik learde – dysgais i [de1skes’i]
ik sil – bydda i [be1dha’i]
ik sil dwaan – gwna i [gu1naa’i]
ik sil gean – â i [aa’i]
ik sil hawwe – ca i [kaa’i]
ik sil komme – do i [doo’i]
ik sil sjen – gwela i [gwela’i]
ik skuldich – arna i [arna’i]
ik soe kinne – gallwn i [gal1lu1n’i]
ik soe wêze – baswn i [basu1n’i]
ik soe wolle – hoffwn i [ho1fu1n’i]
ik wie – bues i [byes’i]
ik wie – roeddwn i [roidhu1n’i]
ik wit net – wn i ddim [u1n’y’dhim]
iken pl. – derw [deru1]
immen – rhywun [e1rhe1win, e1rhe1wyn, e1rhU1wyn] U
in bytsje – ychydig [o6che1dig]
in bytsje m. – tipyn [tipyn]
in protte – llawer [l1lawer]
Ingelân – Lloegr [l1loigr]
Ingelsk adj. – Seisnig [seysnig]
Ingelsk f. (taal) – Saesneg [saysneg]
Ingelske f. (frou) – Saesnes [saysnes]
Ingelsken pl. – Saeson [sayson]
Ingelskman m. Saks – Sais [Says]
inoar hja ~ – ei gilydd [iigylidh]
inoar jim ~ – eich gilydd [eychgylidh]
inoar wy ~ – ein gilydd [eyn0gylidh]
is – dydy [de1dy] YY
is – mae [mai]
is ? – ydy [e1dy]
is de man ? – ydy ‘r dyn [e1dyr’dyn]
is er ? – mae ef [mai’e]
is se ? – mae hi [mai’hy]
it – hi [hy]
it (foar bylûd) – y [e1]
it (foar lûden) – yr [e1r]
it (nei lûden) – ‘r [r]
it is – mae hi [mai’hy]
it oankinne v. – ymdopi [e1mdo1py] ? ; O
it ûniens wêze v. – anghytuno [anghe1tyno] ; U
Italië – Yr Eidal [e1reydal]
ite v. – bwyta [bu1yta]
iten m. – bwyd [bwiid] it ~; bu1yd
iten v. – wedi bwyta [wedy’bu1yta]
ivich – byth [bith]
izer m. – haearn [heyarn]
ja – cei [kay]
ja – cewch [kewch]
ja – ie [je] ye
ja – ydw [e1du1]
ja ? – ydyn [e1din] ; Yn
ja, (doetiid) – do [doo]
jaan – rhoddi [e1rho1dhy] 2e
jaan v. – rhoi [e1rhoi]
jachtsje v., jin haastje – prysuro [pre1syro]
jachtsje, haastje – rhuthro [e1rhithro]
jannewaris – Ionawr [jonawr]
jas f. – cot [ko1t]
jassen pl. – cotiau [ko1tje] jai; O
jefte f., geskink – rhodd [e1rho1dh]
jeften pl. – rhoddion [e1rho1dhyon]
jeie v. – hela [hilaa]
jellen f. yard – llath [l1laath]
jellens pl. – llathau [l1laththe]
jier f. – blwyddyn [blu1ydhyn] vyn
jier f. (âldens) – blwydd [blu1ydh]
jierdei m. – pen blwydd [penblu1ydh] E
jierdei – pen-blwydd m. [penblu1ydh] 2e
jierren pl. – blynyddoedd [ble1ne1dho idh] YnO+oidh
jierren pl., nei getal – blynedd [ble1nedh] E
jild pl. – arian [aryan] ArAn
jim – chi [chy]
jim binne – rydych chi [re1dychy]
jim diene – gwnesoch chi [gu1neesochy]
jim giene – aethoch chi [ayththochy]
jim giene – esoch chi [eesochy]
jim hiene – cawsoch chi [kawsochy]
jim hiene – cesoch chi [keesochy]
jim hiene – gwnaethoch chi [gu1nayththochy]
jim kamen – daethoch chi [dayththochy]
jim kamen – desoch chi [deesochy]
jim kinne – gallwch chi [gal1lu1chy]
jim learden – dysgoch chi [de1sko1chy]
jim sille – byddwch chi [be1dhu1chy]
jim sille dwaan – gwnewch chi [gu1newchy]
jim sille komme – dewch chi [dewchy]
jim skuldich – arnoch chi [arno1chy]
jim soene wêze – basech chi [basechy]
jim wiene – buoch chi [byo1chy]
jim wiene – roeddech chi [roidhechy]
jimme, pos. – ‘ch [ch] =eich
jimmes – gyda chi [ge1dachy]
jimmes – gynnoch chi [ge1no1chy]
jin fêstigje v. – setlo [setlo]
jin gedrage v. – byhafio [be1havyo] ; A
jin waskje v. – ymolchi [e1mo1lchy]
jinsen – draw [draa] dêre
jiskefet m. – bin sbwriel [bin’sbu1rjel]
jitte v. – tywallt [te1wal1lt]
Jo – chi [chy]
Jo binne – rydych chi [re1dychy]
Jo diene – gwnesoch chi [gu1neesochy]
Jo ek ? – chwithau [chwiththe]
Jo giene – aethoch chi [ayththochy]
Jo giene – esoch chi [eesochy]
Jo hiene – cawsoch chi [kawsochy]
Jo hiene – cesoch chi [keesochy]
Jo hiene – gwnaethoch chi [gu1nayththochy]
Jo kamen – daethoch chi [dayththochy]
Jo kamen – desoch chi [deesochy]
Jo kinne – gallwch chi [gal1lu1chy]
Jo kinne – medrwch chi [medru1chy]
Jo learden – dysgoch chi [de1sko1chy]
Jo seine, ferloofde ik – dywedoch chi [de1wedoch] O1ch
Jo sille – byddwch chi [be1dhu1chy]
Jo sille dwaan – gwnewch chi [gu1newchy]
Jo sille gean – ewch chi [ewchy]
Jo sille hawwe – cewch chi [kewchy]
Jo sille komme – dewch chi [dewchy]
Jo sille sjen – gwelwch chi [gwelu1chy]
Jo skuldich – arnoch chi [arno1chy]
Jo soene wêze – basech chi [basechy]
Jo wiene – buoch chi [byo1chy]
jong – ifanc [yvangk]
jonge m. – bachgen [bachgen]
jonges pl. – bechgyn [bechgin]
jou ! pl. – rhowch [e1rhauch, e1rhouch]
jout neat – dim ots [dim’o1ts]
Jowes – gyda chi [ge1dachy]
Jowes – gynnoch chi [ge1no1chy]
juffer f., skoal – athrawes [aththraues] Aw
juffers pl. – athrawesau [aththrauese]
july – Gorffennaf [go1rfennav] EA
jûn f. – noson [nooson] 2e
jûn f. – noswaith [no1sweth]
jûn v. – wedi rhoi [wedy’e1rhoi]
jûnen pl. – noswaithiau [no1sweththye]
jûnsiten mf. – swper [su1per]
juny m. – Mehefin [mehevin]
jûpe f. – ffrog [fro1g]
jûpen pl. – ffrogiau [fro1gye]
juster – doe [doi] do1y
justerjûn – neithiwr [neithjor, neithwu1r] E, nacht?
ka – jac-y-do m. [jake1doo]
kaai f. – allwedd [al1lwedh] AE
kaaien pl. – allweddi [al1lwedhy] IE
kaam – daeth [dayth]
kaam f. – crib [kryb]
kaam v. – daeth [dayth]
kaart – cerdyn [kerdyn] 2e
kaart f. – carden [karden] AE
kaarten pl. – cardiau [kardye]
kaartsje m. – tocyn [to1kyn] YO+in
kaartsjes pl. – tocynau [to1ke1ne]
kâld – oer [o1ir]
kalinder m. – calendr [kalendr]
kalk f. – calchen [kalchen] A
kalkoen m. – twrci [tu1rky]
kalkoenen pl. – twrcïod [tu1rkyod]
kalm – tawel [tauel] stil
kalm bliuwe v. – cymryd pwyll [ke1mryd’pu1ul1]
kamen – daeth [dayth]
kammen pl. – cribau [kribe]
kampearje v. – gwersylla [gwerse1l1la]
kampemint m. – gwersyll [gwersyl1]
kampen pl. – gwersylloedd [gwersyl1oidh]
kanaal f. – sianel [sjanel]
kanalen pl. – sianeli [sjanely]
kandler mf. – canhwyllbren [kanhoil1lbren]
kandlers pl. – canhwyllbrennau [kanhoil1lbrene]
kanne f. – jwg [ju1g] (pl+telwurd)
kannen pl. – jygiau [je1gye] (pl+telwurd)
kant f. – ochr [o1chr, ochO1r]
kanten pl. – ochrau [o1chre]
kantoar f. – swyddfa [swiidhva, su1jdhva]
kantoaren pl. – swyddfeydd [swiidhveydh]
kapel m. – capel [kapel] AE
kapellen pl. – capeli [kapely]
kaptein m. – capten [kapten]
kar m. – dewis [dewis]
karavan f. – carafan [karavan]
karavans pl. – carafannau [karavane]
karmaster m. – beirniad [beyrnyad]
karmasters pl. – beirniadiaid [beyrnyadyed]
kast m. – cwpwrdd [ku1pu1rdh]
kasten pl. – cypyrddau [ke1pe1rdhe]
kastiel m. – castell [kastel1]
kastiel pl. – cestyll [kestyl1]
kastlein m. – tafarnwr [tavarnu1r]
kastleins pl. – tafarnwyr [tavarnwyr]
kat f. – cath [kaath]
katten pl. – cathod [kaathod]
keal adj. – moel [moil]
keal m. (it~) – llo [l1loo]
keallen pl. – lloi [l1loy]
keamer f. – stafell [stavel1] nwb; > ystafell
keamer f. – ystafell [e1stavel1]
keamers pl. – stafelloedd [stavel1loidh]
keamers pl. – ystafelloedd [e1stavel1loidh]
keapje v. – prynu [pre1ny] prinY
kear f. – gwaith [gwayth]
kear m. – tro [tro] oo
keare v. tsjinhâlde – atal [atal]
kearen pl. – gweithiau [gweythye]
kearen pl. – troeon [trojon]
kears f. – cannwyll [kanwil1]
kearsen pl. – canhwyllau [kanhoil1le]
keeper m. – ceidwad [keidwad] E
keepers pl. – ceidwaid [keidwed]
kelners pl. – gweinyddion [gweinidhyon]
Keltysk – Celtaidd [keltedh]
keninklik – brenhinol [brenhyno1l]
kenne v. (immen) – adnabod [adnabod]
kenne v. (immen~) – nabod [nabod] O A, adnabod
kennen – wedi nabod [wedy’nabod]
kerl m. – gronyn [gronin]
kerlen pl. – gronynnau [grone1ne]
kertier m. – chwarter [chwarter] E
kertieren pl. – chwarteri [chwartery]
kessen f. – clustog [klisto1g]
kessens pl. – clustogau [klisto1gje]
kiel m., strôt – llwnc [e1l1lu1ngk]
kieze v. – dewis [dewis] IE
kij pl. – buchod [bichod]
kikkert m. – broga [broga] A
kikkerts pl. – brogaod [broga0o1d] A
kilo – kilo [kilo]
kin – galliff [gal1lif]
kin – medriff [medrif]
kinne – galliff [gal1lif]
kinne – gallu [gal1ly] AY
kinne – medriff [medrif]
kinne v. – medru [medry] 2e
kjeld m. – oerfel [o1irvel]
kjimme – cribo [krybo] OI
kladdere v. – wedi dringo [wedy’dringo]
kladderje v., klimme – dringo [dringo]
klant m. – cwsmer [ku1smer]
klanten pl. – cwsmeriaid [ku1smeryed]
klap – ergyd [ergyd]
klasse m. – dosbarth [do1sbarth] OA
klassen pl. – dosbarthiadau [do1sbarththyde]
klassyk – clasur [klasir]
klean m. – dillad [dil1lad] AI
klean pl. – gwisgoedd [gwiskoidh] 2e
klear – clir [klier]
klear – parod [paro1d]
klear is’t ! – dyna fe [de1naa’ve]
klearmeitsje v. – paratoi [paratoi]
kleie v. – achwyn [achwyn] seure
kleie v. – cwyno [ku1yno] WOkwYno
kleur m. – lliw [l1lyw]
kleuren pl. – lliwiau [l1lywye]
kleurige – lliwgar [l1lywgar] I
kloft f. – tyrfa [te1rva] Y
kloften pl. – tyrfaoedd [te1rvaoidh]
klok f., bel – cloch [klo1ch]
klok m., oerwurk – cloc [klo1k]
klokken pl. – clociau [klo1kje]
klopje v. – curo [kyro1] U
klub m. – clwb [klob]
klubs pl. – clybiau [kle1bje]
knibbel – pen-lin f. [penlyn]
knibbels pl. – penliniau [penlinye]
ko f. – buwch [bu2wch]
koal f. – bresychen [brese1chen]
koalemyn m. – pwll glo [pu1l1lgloo] O
koalen pl. – bresych [bresych]
koar m. – côr [koar]
koaren pl. – corau [kore]
koart – byr [byr]
koartswilich – doniol [donjo1l] On
kocht – wedi prynu [wedy’pre1ny]
koe likegoed – man a man [manaman]
koeke f. – teisen [teisen] sh; En
koekjes pl. – teisennau [teisjene]
koelkast f. – oergell [oirgel1]
koelkasten f. – oergelloedd [oirgel1loidh]
koelte f. – awel [auwel]
koer f. – basged [basked]
kofje m. – coffi [ko1fy] OfI+of
kofleis m. – cig eidion [kygeydyon] <kygeye1dzjon
kofleis m., okse – eidion [eydyon] 2e
koken f. – cegin [kegin] E
kokens pl. – ceginau [kegine]
kolleezje jaan v. – darlithio [darliththyo]
kolleezje m. – coleg [ko1leg]
kolleezjes pl. – colegau [ko1lege]
kom ! NW – tyrd [tird]
kom !pl – dewch [dewch]
kom !sg – dere [dere1, dear] E
kom deryn – dewch i mewn [dewch’mewn]
komme v. – dod [dood] o
kommen – wedi dod [wedy’dood]
kommisje m. – pwyllgor [pw1ylgo1r]
kommisjes pl. – pwyllgorau [pw1ylgo1re]
kommissaris m. (fan plysje) – prif gwnstabl [pryv’gu1nstabl]
komt deroan – ar ddod [ardho1d]
konkurrearje v. – cystadlu [kistade1ly] sport?
konkurrinsje – cystadleuaeth [ke1stadleieth]
konkurrint m. – cystadleuwr [ke1stadleiu1r] E
konkurrinten pl. – cystadleuwyr [ke1stadleiwier] E; ir
konsert mf. – cyngerdd [ke1ngerdh]
konserten pl. – cyngherddau [ke1ngherdhe]
kontinint m. – cyfandir [ke1vandir]
kontininten pl. – cyfandiroedd [ke1vandiroidh]
konversearje v. – ymdiddan [e1mdidhan]
kop mf., tee – cwpan [ku1pan] ; AW
kopfol – cwpanaid [ku1paned] kop; A
koppen pl., tee – cwpanau [ku1pane]
kostber, weardefol – gwerthfawr [gwerthvawr]
kostje v. – costio [ko1styo] Os
kouwe m. – caets [kayts]
kouwen pl. – caetsys [keytsis] A
kraan m. (wetterkraan) – tap [tap]
krabbe m. – cranc [krangk]
krabben pl. – crancod [krangkod]
kranen pl. – tapiau [tapye]
krante m. – papur newydd [papyr’newidh]
krap seldsum – prin [pryn]
kras m. – marc [mark]
krasse v. – crafu [kravi] y
kream m. – stondin [sto1ndin] IO
kreammen pl. – stondinau [sto1ndine]
kreas – golygus [go1le1gis]
kreas – siapus [sjapis]
krekt ! – i’r dim [irdim]
krekt oankommen – newydd gyrraedd [newidh’ge1redh] nwb.
krekt, presys – hollol [ho1l1lo1l]
krekt, sekuer; soarchfâldich – manwl [manu1l]
krije – cael [kail]
krite f. – ardal [ardal]
krite, raze – sgrech [skrech]
kriten pl. – ardaloedd [ardaloidh]
kroan f. – coron [koron] gorOno1n
kroanen pl. – coronau [korone]
kroanje v., mei kroan – coroni [ko1ro1ny]
krûpe v. – cripian [krypyan]
krús f. – croes [krois]
kruse v. – croesi [kroysy]
krusen pl. – croesau [kroise]
Krystman – Siôn Corn [shoonko1rn]
krysttiid m. – Nadolig [nado1lyg]
kryt m. – sialc [sjalk]
kuchje m. – peswch [pesu1ch]
kuier – tro [tro]
kuierje v. – crwydro [kru1ydro] OW
kultuur m. – diwylliant [du2wil1lyant]
kuolje – oeri [oiry]
kuorren pl. – basgedi [baskedy]
kûper m. – cowper [kouper]
kûpers pl. – cowperiaid [kouperyed]
kust – glan [glan]
kust m. – arfordir [arvordir]
kusten pl. – arfordiroedd [arvordiroidh]
kwytreitsje v. – cael gwared [kail’gwared]
kwytreitsje v. – gwared [gwared] ? ; A
kym m., syktekym – hedyn [hedyn]
laach f. – haen [hain] A
laad f. – drâr [draar] a
laai f. – llechen [l1lechen]
laam m. – oen [oin]
lade v. – llwytho [l1lu1ytho]
laden pl. – dreiri [dreyry]
lading m. lêst – llwyth [l1lu1yth]
ladings pl. – llwythi [l1lu1yththy]
lagen pl. – haenau [haine]
laitsje – chwerthin [chwerththin] I
lammefleis m. – cig oen [kygoin]
lammen m. – w^yn [u1iin]
lamp f. – lamp [lamp]
lampen pl. – lampau [lampe]
lân f. – gwlad [gu1laad] plattelân
lân m. – tir [tir]
lânfolk f. – gwerin [gwerin]
lang – hir [hyr]
langer – hirach [hirach]
langte m. – hyd [hyd]
lânje v. – glanio [glanyo]
lânkaart m. – map [map]
lânkaarten pl. – mapiau [mapye]
lannen pl. – gwledydd [gu1ledydh]
lannen pl. – tiroedd [tiroedh]
lâns – ar hyd [arhyd] ?
lawaai m. – sw^n [suun]
leafde m. – cariad [karyad]
leafste adj. – hoff [hoof]
leafsten pl. – cariadon [karyad]
leagen m. – celwydd [kelwidh]
leagens pl. – celwyddau [kelwidhe]
lean mf. – cyflog [ke1vlog]
leanen pl. – cyflogau [ke1vloge]
lear ! – dysgwch [de1sgu1ch]
lear m. – lledr [l1lider] RE
leard – wedi dysgu [wedy’de1sky]
learde – dysgodd [de1sko1dh]
leare v. – dysgu [de1sky]
learling m. – dysgwr [de1sku1r]
learlingen pl. – dysgwyr [de1skwyr]
leauwe v. – credu [kredie, kreedy] E
leave pl. – cariad [karyad]
leden pl. – aelodau [aylode]
leech net heech – isel [ysel]
leech, net fol – gwag [gwaag]
leechste – isaf [ysa] ~sifer; fA
leeftiden pl. – oedau [oide]
leeftyd m. – oed [oid]
leger, (minder heech) – is [ys]
lekker – blasus [blasis]
leppel f. – llwy [l1loy]
leppels pl. – llwyau [l1loye]
les f. – gwers [gwers]
lessen pl. – gwersi [gwersy] E
lêste – diwethaf [diwetha] ] fIdu1
lêste – olaf [ola] O
let – hwyr [hoir, hu1yr]
lever mf. – afu [avy] A
lêze – darllen [darl1len] A;
lêzing f. – darlith [darlith] A
lêzings pl. – darlithiau [darliththye]
libbe v. – wedi byw [wedy’byw]
libben f., minskelibben – oes [ois]
libben m. – bywyd [be1wyd]
libbens pl. – bywydau [be1we1de]
libje v. – byw [byw]
lichem m. – corff [ko1rf]
lichems pl. – cyrff [kyrf] ?
licht – ysgafn [e1skavn]
lid m. deksel – caead [kayad]
lid m. ferienings – aelod [aylod]
lid m., deksel – clawr [klawr] 2e
lidden pl. – caeadau [kayade]
lidden pl. – cloriau [klorye]
liede v. – arwain [arwen] AAi
liene v. – benthyca [benthika] YA
liening m. – benthyg [benthig] Y
lift m. – lifft [lift]
liften pl. – lifftiau [liftye]
lije v. – dioddef [dzjodhe] dzjove
likegoed – cystal [kistal]
likegoed ~as – yn ogystal [e1n’ogestal] nwb
likemin as – na [na, naa]
lilk – crac [kraak]
lilk, poer – dig [dig]
line f. – lein [leyn]
lint m. – ruban [riban]
linten pl. – rubanau [ribane]
lippe f. – gwefus [gwevis]
lippen pl. – gwefusau [gwevise]
list f., tabel – rhestr [e1rhest]
listen pl. – rhestri [e1rhestry]
lit – gad i [gady]
lit !pl – gadewch [gadewch, gadjU1ch] E
lit !sg. – gad [gaad]
litte v. – gadael [gadel] AE
litten v. – wedi gadael [wedy’gadel]
liuw m. – llew [l1lew]
liuwen pl. – llewod [l1lewod]
Liverpool – Lerpwl [lerpu1l]
lizze v. – gorwedd [go1rwedh]
lizzen gean – gorwedd [go1rwedh]
ljedder f. – ysgol [e1sko1l]
ljocht adj. – golau [gole]
ljocht m. – golau [gole]
ljochten pl. – goleuadau [goleyade] ; A
ljochtsje v. – cynnau [ke1ne]
Llanelly – Llanelli [l1lanel1ly] AI
Llangollen – Llangollen [l1langgo1l1len]
loai – diog [dyog]
lodde f. – pâl [paal]
lodde f. – rhaw [e1rhaw] 2e
lodden pl. – palau [pale]
loft f. himel – awyr [awyr]
lofter – chwith [chwith]
lofts – chwith [chwith]
lok f. – lwc [lok]
lokkich – hapus [hapis] UA
lokkichste – hapusa [hapysa] sA
lokkiger – hapusach [hapysach, hapIsach] A
lokwinsk m. – llongyfarchiad [l1lo1ngge1varchyad]
lokwinsken pl. – llongyfarchiadau [l1lo1ngge1varchyade] OAu
lokwinskje v. – llongyfarch [l1lon0ge1varch]
Londen – Llundain [l1linden]
lucht m. – aer [ayr]
lûd – uchel [ychel]
lûdroftich – swnllyd [su1nl1lid]
lûdsprekker m. – uchelseinydd [ychelseynydh] nwb.
lûdsprekkers pl. – uchelseinyddion [ychelseynydhyon]
lûke; útlûke – tynnu [tiny] Utady?
lykas – fel [vel] sa
lykas – tebyg [teebyg] EdEbigY
lykje – edrych [edrich]
lyts – bach [baach]
lyts bytsje m. – tipyn bach [tipyn’bach]
lyts hûs m. – bwthyn [bu1ththyn]
lytse huzen pl. – bythynod [be1ththe1nod]
lytser – llai [l1lay]
lytste – lleiaf [l1leia, feya]
maaie m. – Mai [maii]
maart m. – Mawrth [mawrth]
maatskippij m. – cwmni [ku1mny]
maatskippijen pl. – cwmnïau [ku1mnye]
Machynlleth – Machynlleth [mache1ntl1leth] AE
mage f. – stumog [stymo1g]
magen pl. – stumogau [stymo1ge]
maitiid m. – gwanwyn [gwanwin] AY
makke – wedi gwneud [wedy’gu1neyd]
maklik – hawdd [hawdh]
maklik, geryflik – cyfleus [ke1vleys]
man m. – dyn [diin]
man m. myn ~ – gw^r [goer]
manier m. – modd [modh]
manieren pl. – moddion [mo1dhjon]
manlju pl. – dynion [de1njon]
manlju pl. – gwy^r [gwier] 2e
mar – ond [o1nd] o
mar m., poel – llyn [l1liin]
marren pl. – llynnoedd [l1le1noidh]
marsjearje v. – gorymdeithio [go1re1mdeithyo] O
master m. – meistr [meystr]
master m., skoal – athro [aththro]
materiaal m. – defnydd [devnidh] E
materialen pl. – defnyddiau [devnidhye]
matte m. – mat [mat]
matten pl. – matiau [matye]
mea m. drank – medd [medh]
mear – mwy [mwy] W*
mear – rhagor [e1rhago1r] A O
meartal adj. – lluosog [l1lyo1so1g]
meast – mwyaf [mwya]
medisinen pl. – moddion [mo1dhjon]
mei – ar [ar]
mei – gan [gan] by?
mei dy – arnat ti [arnaty]
mei har – arni hi [arnyhy]
mei har – ganddi hi [gandhyhy]
mei harren – arnyn nhw [arninhu1]
mei harren – ganddyn nhw [gandhynhu1]
mei him – arno fe [arnove]
mei him – ganddo fe [gandhove]
mei jim – arnoch chi [arno1chy]
mei jim – gennych chi [genychy]
mei Jo – arnoch chi [arno1chy]
mei Jo – gennych chi [genychy]
mei my – arna i [arna’i]
mei my – gen i [geni]
mei sin – bwriadol [boeryado1l]
mei ús – arnon ni [arno1ny]
mei ús – gennyn ni [genyny]
mei, tegearre ~ – gyda [ge1da]
meidertiid – rhywbryd [e1rhe1wbriid]
meidwaan v., ek dwaan – ymuno [e1myno] derby komme? oanslute?
meifiele v. – cydymdeimlo [kyde1mdeymlo]
meikoarten – cyn bo hir [kinboohier]
meitsje v. – gwneud [gu1neyd] neyidgneid; E
meldij f. – alaw [alau]
meldijen pl. – alawon [alawon]
melke v. – godro [godro]
mem f. – mam [mam]
memmen pl. – mamau [mame]
menu f. – bwydlen [bu1ydlen] nwb
merk f., kream – marchnad [marchnad]
merke f., feest – ffair [fayr]
merken pl. – ffeiriau [feyrye]
merken pl. – marchnadoedd [marchnadoidh]
mês f. – cyllel [ke1l1lel]
mesine m. – peiriant [peyryant] E
mesines pl. – peiriannau [peyryane]
messen pl. – cyllyl [ke1l1lyl]
metaal m. – metel [metel]
metalen pl. – meteloedd [meteloidh]
meubels pl. – dodrefn [dodrevn]
mich f. – cleren [klearen]
middei m., neimiddei – prynhawn [pre1nhawn]
middeis pl. – prynhawnau [pre1nhawne]
middeis 12 oere – canol dydd [kano1l’diidh]
middeisiten m. – cinio [kynjo] +kinjo
middeismielen pl. – ciniawau [kynjawe]
midden m. – canol [kano1l] de~; A
middennacht – hanner nos [hanernos] E
midsmjittich – canolig [kano1lyg]
miel iten m. – pryd o fwyd [priidovojyd]
miel m. ~iten – pryd [priid]
mielen pl. – prydiau [prydye]
miene v. – meddwl [medhu1l]
mienens – o ddifrif [o’dhivri]
miening f. – barn [barn]
mienings pl. – barnau [barne]
miggen pl. – clêr [klear]
milen pl. – milltiroedd [mil1ltiroidh]
miljoen f. – miliwn [milyu1n]
miljoenen pl. – miliyniau [milye1ne]
min – drwg [druug]
minder, beroerder – gwaeth [gwayth]
mines – gen i [gen’i]
mines – gyda fi [ge1davy]
minge v. – cymysgu [ke1me1sgy]
minnichjes – gwael [gwayl]
minste – gwaethaf [gweytha] fAAei
minstens – o leiaf [oleia]
minstreel m. – bardd [bardh] dichter
minstrelen pl. – beirdd [buirdh] dichters
minút mf. – munud [mynid]
minuten pl. – munudau [mynide]
miskien – efallai [ival1ley] Ee
mislearje v. – methu [meththy]
misledigje v. – digio [digyo]
mitselder m. – saer maen [sayr’mayn]
mjitte m. – mesur [mesyr]
mjitte v. – mesur [mesyr] *
mjitten pl. – mesurau [mesire]
moade m. – ffasiwn [fasju1n]
moades pl. – ffasiynau [fasje1ne]
moadieus – ffasiynol [fashe1nno1l]
moai – braf [braav]
moai – hardd [hardh] 2e
moai – prydferth [priidverth] 2e
moai – teg [teg] te7g
moal m. – blawd [blawd]
moandei – dydd Llun [diidh’l1lyn]
moandei m. – Llun [l1liin] 2e
moanne f. (himellichem) – lleuad [l1leyad]
moanne m. f.jier pl. – mis [mis]
moannen pl. – misoedd [misoidh]
moardzje v. – lladd [l1laadh], fermoarde
moarn adj., (net hjoed) – yfory [ivo1ry, e1voery, e1voerY] O Y
moarn m. – bore [bore] morning
moarnen pl. – borau [bore]
moarnier – bore yfory [borivo1ry]
moarnsiten mf. – brecwast [brekwast]
moatte v. – gorfod [gorvod]
moatten v. – wedi gorfod [wedy’gorvod]
modder m. – mwd [mu1d]
model m. – model [model]
modellen pl. – modelau [modele]
modern – modern [modern] O
moetsje v. – cwrdd [kordh]
moetsje v. – cwrdd â [kordh’a] W
mof f., want – maneg [maneg]
moffen pl., wanten – menig [menyg] <maneg; Ig
Mold – Yr Wyddgrug [e1ru1ydhgryg]
molke m. – llaeth [l1layth]
motor m. – modur [modir]
motors pl. – moduron [modiron]
mouwe f. – llawes [l1lawes]
mouwen pl. – llewys [l1lewys]
mûglik – posibl [po1sibl]
mûle f. – ceg [keg]
mûlen pl. – cegau [kegi] E
mûning m. – aber [aber]
mûnings pl. – aberoedd [aberoidh]
muoike f. – modryb [modrib] Omo1drIb
muoikes pl. – modrybedd [modribedh]
muorre f. – gwal [gwal]
muorre m. – mur [myr]
muorren pl. – gwaliau [gwalye]
muorren pl. – muriau [mirye]
mûs f. – llygoden [l1le1goden]
musea pl. – amgueddfeydd [amgiedveydh]
museum f. – amgueddfa [amgiedva]
mûzels – brech goch [brechgoch]
mûzen pl. – llygod [l1le1god]
muzyk &ndash miwsig [miu1sig]
muzykynstrumint m. – offeryn cerdd [o1feryn’kerdh]
my – fi [vii]
my – fi [vy]
my – mi [my] fi
myl f., ôfstân – milltir [mil1ltir]
myld – hael [hayl]
myn – fy [ve1]
mynhear m. – syr [so6r]
mynwurker m. – glöwr [glo0u1r]
mynwurkers – glowyr [glowyr]
naaie v. – gwnïo [gwinjo]
naasje f. – cenedl [kenedl]
naasjes pl. – cenhedloedd [kenedloidh]
nacht f., jûn – nos [noos]
nacht wurde – nosi [noosy]
nachten pl. – nosau [noose]
namme m. – enw [enu1, henw, enuu, eno]
nammen pl. – enwau [enwe] EA
nasjonaal – cenedlaethol [kenedleitho1l]
natuerkunde m. – ffiseg [fiseg]
natuerlik – naturiol [natiryo1l], gewoan?
neaken – noeth [noith]
neame v. – enwi [enu1y]
near, (fan waar) – llethol [l1letho1l]
nearzich, earm – truan [tryjan] AU
neat – dim byd [dimbied]
neat as – mo [mo]
neat pron. – dim [dim]
Nederlân – Yr Iseldiroedd [e1r’iseldiroidh]
nee – naddo [nadho] AnaadhO
nee – nage [naage] A
needsaak m. – rhaid [e1rhayd]
needsaken pl. – rheidiau [e1rheydye]
neef m. – cefnder [kevnder] Er
neffens – yn ôl [e1nool]
nei – at [at]
nei ~ta – tuag [tyag]
nei dy, ~ta – atat ti [ataty]
nei har, ~ta – ati hi [atyhy]
nei harren, ~ta – atyn nhw [atynhu1]
nei him, ~ta – ato fe [atove]
nei hûs – adre [adre]
nei jim, ~ta – atoch chi [ato1chy]
nei Jo, ~ta – atoch chi [ato1chy]
nei my ta – drosto i [dro1sto1y]
nei my, ~ta – ata i [ata’i]
nei prp. – ar ôl [arool]
nei ta – at [at]
nei ta – tuag at [tyagat]
nei ús, ~ta – aton ni [atony]
” nei, foarby – wedi “” [wedy] ; IwidY “” as perfektyf: ûnderoan W.”
neitiid – wedyn [wedin, widYn, widIn] E
nekke m. – gwddf [gu1dhu1]
net – nag [nag]*
net adv. – dim [dim]
net pron. – ni [ny] 2e
net pron. – nid [ny] 2e
nettsjinsteande – er gwaethaf [ergwayththa]
nettsjinsteande – serch hynny [serch’he1ny] 2e
neven pl. – cefndyr [kevndyr] Er
Newport – Casnewydd [kaasniwidh] AY
nicht f. – cyfnither [ke1vnyther]
nicht f. – nith [nyth]
nichten pl. – nithoedd [nyththoidh]
niget m. – diddordeb [didhordeb]
niis, krekt – newydd [newidh] E
nij – newydd [newidh] Y
nijiersdei – dydd Calan [diidh’kalan]
nijs m. – newyddion [newe1dhion, newIdhyjon]
nim ! – cymrwch [ke1mru1ch]
nim ! – ewch â [ewchaa]
nim my net kwea – esgusodwch fi ôf [eskisodoch’vy]
nimme v. – cymryd [ke1mryd]
nimme, pakke – mynd â [mindaa]
nimmen – neb [neeb]
njoggen – naw [naw]
njoggentjin – un deg naw [iindegnau] A
no – nawr [naur]
no – rw^an [rwan] (NoardWales) > nawr
no dan – nawr te [naurte]
no goeie – hwyl nawr [hoyl’nawr]
noard – gogledd [gogledh] noarden
noas m. – trwyn [tru1yn]
noazen pl. – trwynau [tru1yne]
noch – eto [eto]
noch – o hyd [o’hyd] 2e
noch ienkear – unwaith eto [inweth’eto]
noed m. – gofal [goval]
noflik – difyr [dyvir]
noflik – hwylus [hoylis]
nommen v. – wedi cymryd [wedy’ke1mryd]
notaris m. – cyfreithiwr [ke1vreithyor] WE
notarissen pl. – cyfreithwyr [ke1vreithwier]
novimber m. – Tachwedd [tachwedh]
nulle f., (steknulle) – nodwydd [no1dwydh]
nullen pl., (steknullen) – nodwyddau [no1dwydhe]
nûmer m. – rhif [e1rhiif]
nûmers pl. – rhifau [e1rhyve]
nut m., sin – synnwyr [se1nwir] Yn
nuttich – defnyddiol [devne1dhyo1l]
nuver – od [o1d]
nuver, frjemd – rhyfedd [e1rhe1vedh] Y E
oalje m. – olew [olew]
oan – i [y]
oan dy – i ti [yty]
oan har – iddi hi [ydhyhy]
oan harren – iddyn nhw [ydhynhu1]
oan him – iddo fe [idhove]
oan it – ‘n [n]
oan jim – i chi [ychy]
oan jim – i ni [yny]
oan Jo – i chi [ychy]
oan my – i fi [yvy]
oanbod m. – cynnig [ke1nyg]
oandacht m. – sylw [se1lu1]
oan’e kant fan – wrth ochr [u1rtho1cho1r]
oanfalle v. – ymosod [e1mosod]
oanfierder m. – capten [kapten]
oanfierders pl. – capteneiniaid [kaptenyed]
oanfraach m. – cais [kays]
oanfragen pl. – ceisiadau [keysyade]
oangeande – am [am]
oangeande – ynghylch [o6ngilch]
oanhelje v., sitearje – dyfynnu [de1ve1ny]
oanienwei – yn gyson [e1n0ge1son]
” oanklaaie v. – gwisgo “” [gwisgo] drage; IO”””
oankomme v. – cyrraedd [ke1raydh] edh
oanlûke v. – denu [deny] E
oannimme, oanfurdzje v. – derbyn [derbin] oanfurdzje
oanreitsje v., komme oan – cyffwrdd [ke1fu1rdh]
oanriede v. – awgrymy [augre1my] mY
oant – hyd [hyd]
oant – hyd nes [hyd’nes]
oant – nes [nes, nees]
oant – tan [tan]
oant no ta – mor belled [mo1rbel1l1ed]
oantal mf., nûmer – nifer [nyver]
oantallen pl. – niferoedd [nyveroidh]
oantekening m. – cofnod [ko1vno1d]
oantekening m., notysje – nodyn [nodyn]
oantekening pl. – cofnodion [ko1vno1dyon]
oantekenings pl. – nodynnau [nodyne]
oantreklik – deniadol [denyado1l]
oantsjutte v. – arwyddo [aru1widho]
oar sg. – arall [aral1]
oardiel f. – beirniadaeth [bernyadeth] EA>adjudication
oardiel m. – dyfarniad [de1varnyad] Ar
oardielje v. – barnu [barny] tinke
oare – arall [aral1]
oare pl. – eraill [earayl1]
oare, de oare – llall [l1laal1] a
oaremoarn – trennydd [trenydh] d
oaren, pron. pl. – lleill [l1leyl1] ll?
oarloch mf. – rhyfel [e1rhe1vel]
oarloggen pl. – rhyfeloedd [e1rhe1veloidh]
oars – arall [aral1]
ober m., kelner – gweinydd [gweinidh]
oefening f. – ymarfer [e1marver]
oefeningen pl. – ymarferion [e1marveryon]
oefenje v. – ymarfer [e1marver]
oer – dros [dro1s]
oer – tros [tro1s, dros]
oer my – drosto i [dro1sto’y]
oer prate – sôn [soon]
oeral – unman [iinman]
oeral, rûnom – pobman [poobman]
oerbliuwsels pl. – gweddillion [gwedhil1lyon]
oere f. – awr [awr]
oere, (tiidopjefte) – o’r gloch [or’gloch]
oeren pl. – oriau [oryje]
oerflak m. – wyneb [wyneb] E
oerienkomme v., it iens wêze – cytuno [ke1tyno]Y U ki
oerjas f. – cot fawr [ko1t’vawr]
oerpake m. – hen dadcu [heen’dadky]
oersette, (taal) – cyfieithu [ke1vyjeyththy]
oerstreame v. – boddi [bodhy]
oerstrûper m. – crys [krys]
oerstrûpers pl. – crysau [krise]
of net – neu beidio [ney’beydjo]
of, nei – neu [ney]
ôfdieling f. – adran [adran]
ôfdielings pl. – adrannau [adrane] A
ôfeart m., ôffal – gwastraff [gwastraf]
offisjeel – swyddogol [swidhoogo1l] Od
ôfgryslik – ofnadwy [o1vnaaduuy, [o1vnaadu1y] W A
ôfhingje v. – dibynnu [dibe1ny] Y
ôfmjitting m. – maint [maynt]
ôfwêzich – absennol [apseno1l]
oktober – Hydref [ho6drev] E
om .. hinne – o amgylch [o’amgilch]
om dy – amdanat ti [amdanaty]
om har – amdani hi [amdanyhy]
om harren – amdanyn nhw [amdanynhu1]
om him – amdano fe [amdanove]
om hinne – o gwmpas [ogu1mpas]
om jim – amdanoch chi [amdano1chy]
om Jo – amdanoch chi [amdano1chy]
om my (noed ~) – amdana i [amdana’i]
om sa te sizzen – petai [petay]
om te – er mwyn [ermwoyn, ermu1yn] EW
om ús oer – amdanon ni [amdano1ny]
om, fan tiid – am [am]
omheech – fyny [ve1ny]
omheech – i fyny [yve1ny]
omke m. – ewyrth [ewe1rth] E
omke m. – ewythr [ewe1rth] 2e
omkes pl. – ewythredd [ewe1rthedh]
omleech – i lawr [e1lawr]
omprate v. – darbwyllo [darbwyl1lo] oertsjûgje
om’t – achos [acho1s]
om’t – am fod [amvod]
om’t – er [er]
” omtrek m. – amgylch “” [amgilch] sirkwy; A”””
op – ar [ar]
op nei – tua [tya] A
op slot – ar glo [argloo]
op’e post dwaan v. – postio [po1stjo]
ophâlde – gorffen [go1rfen] klear
” ophâlde mei v., net dwaan; net wêze – peidio [peydjo] ”
opknappe v. – tacluso [takliso]
opleverje v. – ildio [ildyo]
oplosse v. – datrys [datris]
opmerke v. – sylwi [se1lwy, IsIlwy, selU1y]
opmerklik – nodedig [no1dedig], nuver?
opname fm. – record [reko1rd]
opnames pl. – recordiau [reko1rdye]
oppasse v. – gofalu [govaly] av
oprop mf. – galwad [galwad] útnoeging?
oproppen pl. – galwadau [galwade]
oprûmje v. – clirio [klyryo] Ir
opsjen by v., bewûnderje – edmygu [edme1gy]
opstean – codi [kodi]
opsykje v. – ymweld [e1mweld]
op’t lêst – o’r diwedd [or’diwedh]
optrede v. – actio [aktyo]
opwinend – cyffrous [ke1frois] ?
Oxford – Rhydychen [e1rhe1de1chen]
paad m. – llwybr [l1lu1ybir] W
paden pl. – llwybrau [l1lu1ybre]
pak – daliwch [dalyu1ch]
pak ! – hwrwch [pl [hu1ru1ch]
pak !sg – hwre [hu1re]
pak klean f. – siwt [sju1t]
pake m. – tadcu [tadkii] ky
pake m. NW – taid [tayd] 2e
pakesizzer m.f. – w^yr [uuyr]
pakesizzers pl. – wyrion [we1yryon]
pakje m. – paced [paked] AE
pakje m. – parsel [parsel]
pakje m. – pecyn [pekyn] 2e
pakjes pl. – pacedi [pakedy] E
pakjes pl. – parseli [parsely]
pakke v. – cydio [kidyo] ed
pakke v. – dwyn [dwyn]
pakke v. – gafael [gaval]
pakken klean pl. – siwtiau [sywtiie] tI
paleis m. – plas [plaas]
paleizen pl. – plasau [plase]
Palmsnein m. – Sul y Blodau [syl’e1blode]
pantsje f. – soser [sooser]
pantsjes pl. – soseri [soosery]
papier m., krante – papur [papir] A Yr
papieren pl. – papurau [papyre]
park m. – parc [park]
parkeare v. – parcio [parkio]
parkearplak m. – maes parcio [mays’parkyo]
parken pl. – parciau [parkye]
parlemint f. – senedd [senedh]
parleminten pl. – seneddau [senedhe]
parlemintslid – aelod seneddol [aylod’senedho1l]
parochy m. – plwyf [plwiiv]
parody m. – parodi [parody]
part f. – rhan [e1rhan]
part m. – dogn [do1gn]
parten pl. – dognau [do1gne]
parten pl. – rhannau [e1rhane]
partij f. – plaid [playd]
partijen pl. – pleidiau [pleydye]
pasjint m. – claf [klaav]
pasjinten pl. – cleifion [kleivyon] E O
patriottysk – gwladgarol [gu1laadgaro1l]
patroan m., model – patrwm [patru1m]
patroanen pl. – patrymau [patre1me]
paviljoen m. – pafiliwn [pevylyu1n] Wpavilju1n
peal m. – polyn [po1lin, po1lin] Y
peallen pl. – polion [po1lyon]
pear m. – pâr [paar]
pearen pl. – parau [pare]
pears – porffor [porfor]
Peaske m. – Pasg [pask]
Pembroke – Penfro [penvro]
perfekt – perffaith [perfeth] E A, ynoarder?
perioade m. – cyfnod [ke1vnod]
perioaden pl. – cyfnodau [ke1vnode]
permisje m. – caniatâd [kanyataad] â
persoan m. – person [person] OE
persoanen pl. – personau [persone]
pet m. – cap [kap]
petten pl. – capiau [kapye]
piano f. – piano [pyano]
piip f. – pib [pyb]
pikefleis – cyw iâr [kiw’jaar]
piken pl. – cywion [kywion]
pin m., hearring – peg [peg]
pin m., skriuwpinne – pin [pin]
pine mf. – poen [poyn]
pineholle m. – pen tost [pento1st] EO
pinemûle f. – dannoedd [danoydh] odh
pinen pl. – poenau [poyne]
Pinkstersnein m. – Sulgwyn [sylgwyn]
pinnen pl. – pegiau [pegje]
pinnen pl. – pinnau [pine]
pipen pl. – pibau [pybe]
plak m. – lle [l1lee]
plak m. – marc [mark]
plak m. (smoargens) – smotyn [smotyn]
plak mf. stee – man [man]
plakferfanger m. – locwm [loku1m]
plakken pl. – lleoedd [l1leeoidh]
plakken pl. – mannau [mane]
plakken pl. – marciau [markye]
plakken pl. – smotiau [smotye]
plantsje v. – plannu [plany] U A
plasse m., poel – pwll [pu1l1]
plassen pl. – pyllau [pe1l1le]
plattelâns – gwledig [gu1ledig] W
pleagje v. – gofidio [govidyo] ?
pleagje v. – poeni [poyny, [poynii] I O
pleats f. – fferm [ferm]
pleatsen pl. – ffermydd [fermidh]
plein f. – sgwâr [skwaar]
pleinen pl. – sgwârau [skwaare]
ploech m. groep – tîm [tym]
ploegen pl., groepen – timau [time]
plysje m. ~macht – heddlu [hedhly]
plysjeman m. – cwnstabl [ku1nstabl] 2e
plysjeman m. – plismon [plismo1n] O I
plysjerjochter m. – ynad [e1nad]
plysjerjochters pl. – ynadon [e1nadon]
plysjes pl. – cwnstabliaid [ku1nstablyed] 2e
plysjes pl. – plismyn [plismyn]
poadia pl. – llwyfannau [l1lu1yvane]
poadium mf. – llwyfan [l1lu1yvan]
poarte f. – gât [gaat]
poarten pl. – gatiau [gatye]
poatlead m. – pensil [pensil]
poatleaden pl. – pensiliau [pensilye]
poer – gwyllt [gwil1lt]
poer wurde v. – gwylltu [gwil1ltii]
poerbêst – ardderchog [ardhercho1g] AO
poerbêst – penigamp [penigamp] 2e
poerbêst – rhagorol [e1rhago1ro1l
Pontypridd – Pontypridd [po1nte1priedh] O I
pony m. – merlyn [merlin]
ponys pl. – merlod [merlod]
pop f. boarters – dol [do1l]
poppe m. – baban [baban]
poppen pl. – babanod [babanod]
poppen pl. – doliau [do1lye]
populêr – poblogaidd [po1blogedh]
Portmadoc – Porthmadog [po1rthmado1g] O O
postrinder m. – postmon [po1stmo1n]
postrinders pl. – postmyn [po1stmyn]
postsegel mf. – stamp [stamp]
postsegels pl. – stampiau [stampye]
pottebakker m. – crochenydd [kro1chenydh]
pottebakkers pl. – crochenyddion [kro1chenydhyon]
praat v. – wedi siarad [wedy’sjarad]
praatsje f. – sgwrs [skors]
prachtich – bendigedig [bendygedyg] EnI
prate – siarad [sjarad] AdAr
preek f. – pregeth [pregeth]
preekje v. – pregethu [pregethy]
preken pl. – pregethau [pregeththe]
preker m. – pregethwr [pregethu1r]
prekers pl. – pregethwyr [pregethyr]
priis m. – pris [prys]
priizgje – clodfori [klo1dvo1ry]
” prima!, fijn; prachtich – gwych [gwych] ”
prizen pl. – prisiau [prysye]
proaza f. – rhyddiaith [e1rhe1dhyeth]
probleem f. – problem [problem] O E
problemen pl. – problemau [probleme]
produkt – cynnyrch [ke1nyrch]
produkten pl. – cynhyrchion [ke1nhe1rchyon]
” produsearje v. – cynhyrchu “” [ke1nhe1rchy] ? ; Yr*”””
produsint m. – cynhyrchydd [ke1nhe1rchydh] m?
proef m. – prawf [prawv]
proeven pl. – profion [provyon]
programma f. – rhaglen [e1rhaglen] E A
programma’s pl. – rhaglenni [e1rhagleny] A
pudding m. – pwdin [pu1dyn]
pûn f. (jild) – punt [pint]
pûn m., gewicht – pwys [pu1ys]
pûnen pl. (jild) – punnau [pine]
púnfal m. – adfail [advayl]
púnfallen pl. – adfeilion [adveylyon]
pûnsbiljet m. – papur punt [papyr’pint]
” punt f. – eitem “” [eytem] nûmer; post”””
punt m. – pwynt [pwynt]
punten – pwyntiau [pwyntye]
Pwllheli – Pwllheli [pu1l1hely] W I
pyk m. – cyw [kyw]
pynbeam m. – pîn [pyn]
raap f. – meipen [meypen]
raar – cas [kaas]
radio m. – radio [radyo] O A
rakkert m. – gwalch [gwalch]
rakkerts pl. – gweilch [gweylch]
râne mf. – ymyl [e1myl]
rânen pl., kanten – ymylon [e1me1lon]
rapen pl. – maip [mayp]
rapport m. – adroddiad [adro1dhjad] O
rapporten pl. – adroddiadau [adro1dhjade]
read – coch [koch]
reamme m. – hufen [hyven]
rêch m. – cefn [kevn]
rêde v. – achub [achyb]
reden m. – achos [acho1s]
reden m. – rheswm [e1rhesu1m] W
redendiele v. – dadlau [dadle]
redenen pl. – rhesymau [e1rhesu1me]
reek m. – mwg [mu1g]
regel f. – rheol [e1rhyol]
regeling m. – trefniad [trevnyad]
regeling m. – trefniant [trevnyant]
regelings pl. – trefniadau [trevnyade]
regelje v. – trefnu [trevny] E
regels pl. – rheolau [e1rhyole]
rêgen pl. – cefnau [kevne]
registraasje fm. – record [reko1rd]
rein m. – glaw [glaw]
reine v. – bwrw glaw [bu1ru1’glau]
reis f. – siwrnai [sju1rne] sjorni
reis f. – taith [tayth]
reitsje v. – ymestyn [e1mestyn]
reizen pl. – siwrneie [sju1rneye]
reizen pl. – teithiau [teythye]
reizger m. – teithiwr [teithyu1r]
reizgers pl. – teithwyr [teithwir]
reizgje v. – teithio [teithjo]
rekke v. – wedi ymestyn [wedy’e1mestyn]
rekke v. rikke – estyn [estyn]
rekken m. – bil [bil]
rekken m. – cownt [kount] nwb
” rekken m., bank – cyfrif “” [ke1vri] Y; ko6bri”””
rekkenje v. – cyfrif [ke1vri]
rekkens pl. – biliau [bilje] A
rekkens pl., bank – cyfrifon [ke1vrivon]
rem m. – brêc [breek]
remmen pl. – brêcs [breeks]
reparearje v. – trwsio [tru1sjo]
” rest m. – gweddill “” [gwedhil1] oerbliuwsel; EYl1″””
rêstbank f. – soffa [sofa]
rêste v. – gorffwys [go1rfwys] W
rêste v. – gorwedd [go1rwedh]
ride v., autoride – gyrru [ge1ry, go6ry]
riden v. – wedi gyrru [wedy’ge1ry]
ridlik – gweddol [gwedho1l]
rie m., advys – cyngor [ke1ngo1r]
riede v. – dyfalu [dyvaly, de1valy] A
riedsgearkomste m. – cyngor [ke1ngo1r]
riedsgearkomsten pl. – cynghorau [ke1ngho1re]
riedsleden pl. – cynghorwyr [ke1nghorwier]
riedslid m. – cynghorwr [ke1nghoru1r]
rige f. – rhes [e1rhees] e7
rige f., searje (ek op TV) – cyfres [kivres] E
rigen pl. – cyfresi [kivresy]
rigen pl. – rhesi [e1rhesy]
ring f. – modrwy [mo1dru1y] OW
ringen pl. – modrwyae [mo1drwye]
rinne v. – cerdded [kerdhed]
rivier f. – afon [avon]
rivieren pl. – afonydd [avonydh]
rjocht – yn syth [e1nsyth] e1
rjocht adj., stiif – syth [siith]
rjochter m. – beirniad [beyrnyad]
rjochting m. – cyfeiriad [ke1veyryad]
rjochtings pl. – cyfeiriadau [ke1veyryade]
rjochts – de [dee]
roas m. – rhosyn [e1rho1syn]
roaster m., kachelroaster – grât [graat]
roastere bôle m. – tost [to1st]
roasterje – pobi [poby]
roasters pl. – gratiau [gratye]
roazen pl. – rhosynnau [e1rho1se1ne]
roek f. – brân [braan]
roeken pl. – brain [brayn]
rôk f. – sgert [skert]
rôk f. – sgyrt [ske1rt]
rokken pl. – sgyrtau [ske1rte]
romantysk – rhamantus [e1rhamantys]
Rome – Rhufain [e1rhiven]
Romeinen pl. – Rhufeiniaid [e1rhiveinyed]
rommel m. – llanastr [l1lanast] AsAn
” rook m. – arogl “” [aro1gl] stank; O”””
” roppe v. – galw “” [galu1] till.? ; A”””
roppen v. – wedi galw [wedy’galu1]
rots f. – craig [krayg]
rotsen pl. – creigiau [kreygye]
rotsje v. – pydru [pe1dry]
rôze – pinc [pink]
rubber m. – rwber [ru1ber] E
rûke v. – arogli [aro1gly] O
rûn v. – wedi cerdded [wedy’kerdhed]
rûngear – cam [kam]
rûnte m. – cylch [kilch]
rûnten pl. – cylchoedd [kilchoidh]
Russia – Rwsia [ru1sya]
rûzje m. – stw^r [stoer]
rydeksamen m. – prawf gyrru [prawv’ge1ry]
ryk – cyfoethog [ke1voitho1g]
sa – felly [vel1ly]
sa – mor [mo1r] mor
saak mf. – busnes [bisnes] U
safolle, sa grut – cymaint [ke1maint] int, Ent
saken – busnesion [bisnesyon]
sakrekt – gynnau [ge1ne]
salang – cyhyd [ke1hiid] Yd
salm m. – eog [eeo1g]
salmen pl. – eogiaid [eeo1gyed]
sâlt m. – halen [halen]
sâltich – hallt [hal1lt]
salve m. – eli [eely]
samin as – cynddrwg â [ke1ndhruug’aa]
samling m. – casgliad [kasglyad]
samlingen pl. – casgliadau [kasglyade]
sammelje v. – casglu [kasgli]
sa’n – y fath [e1vaath]
sân 7 – saith [sayth]
sân m. grûn – tywod [to6wod]
sande – seithfed [seithved] sE
sang f. – cân [kaan]
sangen pl. – caneuion [kaaneijon]
santich – saith deg [saythtig]
santjin – un deg saith [yndegsayth] A
sawat – tua [tya] A
se – hi [hy]
se binne – maen nhw [mainhu1]
se hie – caeth hi [kayth’hy]
se hie – cafodd hi [kavo1dh’hy]
se is – mae hi [mai’hy]
se kinne – gallan nhw [gal1lanhu1]
se pl. – nhw [nhu1]
se sil – bydd hi [biidh0hy]
se wie – roedd hi [roidh’hy]
se wiene – roedden nhw [roidhenhu1]
sear, siik – tost [to1st]
seardwaan v. – brifo [bryvo] I
sechstjin – un deg chwech [yndegchwech] Ec
see m. – môr [moar]
seeën pl. – moroedd [moroidh]
seekant f. – glan y môr [glane1moar] O
sêft – meddal [midhal] EAedh
sei – ebe [ebe]
seil f. – hwyl [hoyl]
seilen pl. – hwyliau [hoylye]
sein v. – wedi dweud [wedy’dweyd]
seis – chwech [chwech]
seit v. – medd [medh]
seizoen m. – tymor [te1mo1r]
seizoenen pl. – tymhorau [te1mho1re]
sekonde mf. – eiliad [eylyad]
sekonden pl. – eiliadau [eylyade]
sekretaresse f. – ysgrifenyddes [e1skryvene1dhes]
sekretaris m. – ysgrifennydd [e1skryvenydh]
sekuer – cywir [ko1wir] ?
sekuer, grif – sicr [sykir, sikIr]
sels – hun [hyn]
sels – hunan [hynan]
senuweftich, bang – nerfus [nerve1s]
septimber m. – Medi [medy] E
seremoanje f. – seremoni [seremony] Er
seremoanjes pl. – seremonïau [seremonye]
set ! – doda [doda] ?
set v., dellein – wedi dodi [wedy’do1di]
sette v., dellizze – dodi [do1di] IOdhOdy
sette v., dellizze – gosod [go1sod] Os
shilling m. – swllt [su1l1lt]
shillings pl. – sylltau [se1l1lte]
sicht fm. – golwg [go1lu1g, golu1g] útsjoch?
side f. – ochr [o1chr]
side m. – tu [ty]
siden pl. – ochrau [o1chre]
sied m. – had [had]
siede v. (wetter) – berwi [berwy] I
siede v., iten – coginio [kogynjo]
sieden pl. – hadau [hade] nwb
siedzje v. – hau [hay]
sifer f. – ffigur [figyr]
sifers pl. – ffigurau [figyre]
sigaret f. – sigaret [sigaret] è
sigaretten pl. – sigaretau [sigarete] è
siik – sâl [saal]
sike – ambiwlans auto m. [ambywlans]
sikenhûs m. – ysbyty [e1sbe1ty] tYbY
sikenhuzen pl. – ysbytai [e1sbe1tay]
sil – bydd [biidh]
sil dwaan – gwnaiff [gu1nayf]
sil gean – aiff [ayf]
sil hawwe – caiff [kayf]
sil komme – daiff [dayf]
sil komme – daw [daw]
sil sjen – gweliff [gwelif]
sile v. – hwylio [hoylyo]
sille – bydd [biidh]
sille – gweliff [gwelif]
sille dwaan – gwnaiff [gu1nayf]
sille gean – aiff [ayf]
simmer m. – haf [haav]
simmers pl. – hafau [have]
sin f. – hwyl [hoyl, hu1yl] ?
sines – ganddo fe [gandhove]
sines – gyda fe [ge1dave]
sinesappel mf. – oren [oaren]
sinesappels pl. – orennau [oarene]
sinne m. – haul [hayl]
sinnebaaie v., sintsje – torheulo [to1rheylo, to1rheylo1] lO E
sinnebrânoalje m. – eli haul [eelyhayl]
sint f. – ceiniog [keinjog] +ey
Sint m., hillige – sant [sant]
sinten pl. – ceiniogau [keinjoge]
sintra pl. – canolfannau [kano1lvane] Au
sintrale ferwaarming m. – gwres canolog [gu1riskanolo1g] EOl
sintrum mf. – canolfan [kano1lvan] O
sipel m. – wnionyn [u1njonyn]
sipels pl. – wniwn [u1nju1n] wynwns
sirkel m. – cylch [kilch]
sit ! – eisteddwch [estedu1ch] Edeist
sitewaasje f. – sefyllfa [sevel1lva, sefel1lfa] Y A
sitewaasjes pl. – sefyllfoedd [sevel1lvoidh]
sitplak f. – sedd [seedh]
sitplak f. sit – sêt [seet]
sitplakken pl. – seddau [seedhe]
sitplakken pl. – seti [sity]
sitte v. – eistedd [eistedh] ey
sitten v. – wedi eistedd [wedy’eistedh]
sizze v. – dweud [dweyd]
sjauffeur m. – gyrrwr [ge1ru1r]
sjauffeurs pl. – gyrwyr [ge1rwyr]
sjek f. – siec [sjek]
sjeks pl. – sieciau [sjekye]
sjen litte v. – dangos [danggo1s] AOos
sjen v. – edrych [e1drich] ~nei
sjen v. – gweld [gweld]
sjippe m. – sebon [sibon]
sjitte v. – saethu [saythy]
sjoch ! – edrychwch [edro1chu1ch] edre1
sjoen v. – wedi gweld [wedy’gweld]
sjoen v., sjoen nei – wedi edrych [wedy’e1drich]
sjong !pl – canwch [kanu1ch]
sjong !sg! – cana [kana]
sjonge v. – canu [kany] AU
sjonger m. – cantor [kantor]
sjonger m. – canwr [kanu1r] 2e
sjongers pl. – cantorion [kantoryon]
sjongfeest f. – eisteddfod [eistedhvod] o1ey
sjú m. stip – grefi [grevy] nwb
skaad m. – cysgod [ke1skod]
skaai m. clan – llwyth [l1lu1yth]
skaal m. – llestr [l1lestr]
skaden pl. – cysgodion [ke1skodyon]
skalen pl. – llestri [l1lestry] IE
skamte, skrutenens – cywilydd [ko1wylidh, ku1vylydh]
skaplik – rhesymol [e1rhe1se1mol] Yo1l
skathâlder m. – trysorydd [tresorydh]
skathâlders pl. – trysoryddion [tresore1dhyon]
skea m., neidiel – niwed [nywed]
skeare v. – eillio [eyl1lyo]
” skeel, spul; pl. – ots [o1ts] ”
skelk f. – ffedog [fedo1g]
skelken pl. – ffedogau [fedo1ge]
skepsel m. – creadur [kreiadyr]
skepsels pl., bisten – creaduriaid [kreiadyryad] U
skerm f. – sgrin [skriin]
skientme m., moaiens – prydferthwch [priidverththu1ch]
” skiep f. – dafad “” [davad] ; Af”””
skiep pl. – defaid [dived] E
skikke v. passe – siwtio [sywtyo]
skilderij m. – darlun [darliin]
skilderij m. – llun [l1liin]
skilderijen pl. – darluniau [darlinye]
skilderje fervje – paentio [paintyo] 2e
skilderje v. – peintio [peintyo1] E
skilje ! – ffoniwch [fonyu1ch]
skilje v. – ffonio [fonjo] On
skip f. – llong [l1lo1ng]
skippen pl. – llongau [l1lo1nge]
skjin – glân [glaan]
skjirre m. – siswrn [sisu1rn]
skjirren pl. – sisyrnau [sise1rne]
skoalle f. – ysgol [e1sko1l]
skoallen pl. – ysgolion [e1sko1lyon]
skoare – sgorio [skoryo] Or
skoarstien f. – simnai [shimne]
skoarstiens pl. – simneiau [shimneye]
skodzje – ysgwyd [e1sgwyd] 2e?
skodzje v. – siglo [siglo]
skoech f. – esgid [eskid] E
skoffel f. – rhaw [e1rhaw]
skoffels pl. – rhawiau [e1rhawye]
skoft f. – egwyl [egwyl]
skok m. – sioc [sho1k]
skonk f. – coes [kois]
skonken pl. – coesau [koise] +oy
skop mf. – cic [kig]
skoppe v. – cicio [kykjo]
skoppen pl. – ciciau [kigye]
Skotlân – Yr Alban [e1ralban]
skouder f. – ysgwydd [e1sgwydh]
skouders pl. – ysgwyddau [e1sgwydhe]
skouspul f. – golygfa [go1le1gva]
skreaun v. – wedi sgrifennu [wedy’skryveny]
skriuwe – ysgrifennu [e1skryveny]
skriuwe v. – sgrifennu [skryveny] y
skriuwpapier m. – papur sgrifennu [papyr’skryveny]
skruten – ofnus [ofnis]
skuld f., tekoart – dyled [de1led]
skuld m. – bai [bay]
skulden pl. – dyledion [de1ledyon]
skuldig – euog [eio1g]
skûlnamme m. – ffugenw [fiigenw] UEfy
skûlnammen pl. – ffugenwau [fiigenwe] UEfy
skulp f. – cragen [kragen]
skulpen pl. – cregyn [kregin] Y
skûm m. – ewyn [ewyn]
skuon pl. – esgidiau [eskydye] Asg
slaan v. – bwrw [bu1ru1] Wr
slaan v. – taro [taaro1] 2e
slachter m. – cigydd [kygidh] I
slachters pl. – cigyddion [kygidhyon]
slagje v. – llwyddo [l1lu1ydho]
slagje v. – pasio [pasjo1] A
slak f. – malwoden [malwooden]
slakken pl. – malwod [malwod]
sliep ! – cysgwch [ke1sgu1ch]
sliep lekker ! – Nos da [nosdaa]
sliepe v. – cysgu [ke1sky] sgy
sliepkeamer f. – ystafell wely [e1stavel1’wely]
slieprich – cysglyd [kesklyd]
sliept – wedi cysgu [wedy’ke1sky]
sliepte – cysgodd [ke1sko1dh]
sljochtwei – plaen [playn]
slûch – cysglyd [kesklyd]
slûchslim – cyfrwys [ke1vroys] Yf
slút ! – caewch [kayuuch]
slute v. – cloi [kloi] op slot
smaak m. – blas [blaas]
smeitsje v. – blasu [blasy]
smel – cul [kyl]
smid m. – gof [goo]
smidden pl. – gofaint [govaynt]
smidte f. – gefail [giveyl]
smite v. – bwrw [bu1ru1]
smite v. – taflu [tavly]
smiten v. – wedi bwrw [wedy’bu1ru1]
smoarch – brwnt [bront] vru1nt
smoare v. – mogi [moogy] stikke
smoargens m. – baw [baw]
smoke v. – smocio [smokyo] 2e
smoke v. – smygu [sme1gy] 2e
snein – dydd Sul [diedhsyl]
snein m. – Sul [syl]
sneinen pl. – Suliau [sylye]
sneon – dydd Sadwrn [diidh’sadu1rn]
sneon m. – Sadwrn [sadu1rn]
snider m. – teiliwr [teilyju1r] EWyjor
sniders pl. – teilwriaid [teilu1ryed]
snie m. – eira [eyra]
snije – torri [to1ry]
snije v., (fan snie) – bwrw eira [bu1ru1’eyra]
snjitte v. – tasgu [tasky] A
Snowdon (berch) – Yr Wyddfa [e1ru1ydhva]
soan m. – mab [maab]
soannen pl. – meibion [meybyon]
soarch m. – gofal [goval]
soarchfâldich, oppassend – gofalus [govalis, go1valis] U A
soargen pl. – gofalon [govalon]
soarte m. – bath [bath]
soarte m. – math [math]
soarten pl. – bathau [bathe]
soarten pl. – mathau [maththe]
socht v. – wedi chwilio [wedy’chwylyoo] EA
soe wêze – basai [base]
sok – hosan [hosan]
” sokses m., domkop; – twpsyn [tu1psin, dU1psyn] Y”
soldaat m. – milwr [milu1r]
soldaten pl. – milwyr [milwyr]
songen v. – wedi canu [wedy’kany]
sonnet f. – soned [soned]
sonnetten pl. – sonedau [sonede]
sop m. (fruchtesop) – sudd [sydh]
sopraan m. – trebl [trebl]
souder f. – llofft [l1lo1ft]
souders pl. – llofftydd [l1lo1ftydh]
Spaansk – Ysbaeneg [e1sbayneg]
Spanje – Ysbaen [e1sbayn]
sparje v. – cynilo [ko6nylo] I
spegel m. – drych [drych]
spegels pl. – drychau [dre1che]
spesjaal, apart – neilltuol [neil1ltyol] O
spesjalisearje – arbenigo [arbenigo]
spiler m. – chwaraewr [chwarewr]
spilers pl. – chwaraewyr [chwarewier]
spin m. – pryf copyn [priiko1pin]
spinreach f. – gwe copyn [gweko1pin]
spinreagen pl. – gweoedd [gwe0oidh]
spitigernôch – gwaetha’r modd [gweytha’rmodh]
splinternij – newydd sbon [newidh’sbon]
spoar m. – ôl [ool] teken
spoarwei f. – ffordd haearn [fo1rdh’heyarn]
sport f. – sbort [sbo1rt]
sprekke v. – siarad [sjarad]
sprekker m. – darlithydd [darliththidh]
sprekkers pl. – darlithyddion [darliththidhyon]
sprekwurd f. – dihareb [dihareb]
sprekwurden pl. – diarhebion [diarhebyon]
springe v. – neidio [neydyo]
spul f. – gêm [geem]
” spullen pl. – gêmau “” [geeme] AE; nwb”””
spylje, (sport) – chwarae [chware]
spyt my – drwg gennyf [druugeniiv]
sst ! – ust [u2st] e1
stadich – araf [arav]
stadich – gan bwyll [gan’bu1yl1]
stadich – gan bwyll [gan’bu1yl1]
stadich adv. – yn araf [e1nara]
stadiger gean – arafu [aravy]
staking f. – streic [streyk]
stakings pl. – streiciau [streykye]
stakkert m. – truan [tryan]
stakkerts pl. – trueiniaid [tryeynyed]
stâlpanne f. – sosban [soosban]
stâlpannen pl. – sosbannau [soosbane]
stân m. fan spul – sgôr [skoar]
stânpunt m. – safbwynt [savbu1ynt]
stânpunten pl. – safbwyntiau [savbu1yntye]
stap – gris [grys]
stappen pl. – grisiau [grysye]
starte v. – cychwyn [ke1chwyn]
stasjon f. – gorsaf [go1rsav]
stasjons pl. – gorsafoedd [go1rsavoidh]
stean v. – sefyll [sevil1l] E
stêd f. – dinas [dynas] I
stêd f. – tref [tree] dreev
stêden pl. – dinasoedd [dynasoidh]
stêden pl. – trefi [treevy]
stedhûs f. – neuadd y dref [neiadhe1dree] A
stee m. – lle [l1lee]
steil – serth [serth]
stelle v. – dwyn [dwyn]
stempel mf. – stamp [stamp]
sterk – cryf [kriiv]
sterker – cryfach [kre1vach]
steure v. – aflonyddu [avlone1dhy] O
stevich – tyn [tin]
stien f. – carreg [kareg] A
stien v. – wedi sefyll [wedy’sevil1l]
stienkoal m. – glo [gloo] ?
stiennen pl. – cerrig [kerig] A
stik boartersguod m. – tegan [tegan]
stik klean f. – gwisg [gwisk]
stik m. – darn [darn]
stikelich, nitelich – pigog [pygo1g]
stikken pl. – darnau [darne]
stil, kalm – llonydd [l1lonydh, lOnidh]
stile m. – post [po1st]
stilen pl. – pyst [pyst]
stilhâlde v. – stopio [sto1pyo]
stim m. lûd – llais [l1lays]
stimmen pl. – lleisiau [l1leysye]
stjerre v. – marw [maru1] A
stjoer m. – llyw [l1liw] it~
” stjoere v. – anfon [anvon] fuort””; +o1; út? ; AO”””
stjoeren pl. – llywiau [l1liwye]
stoarm f. – storm [sto1rm]
stoarmen pl. – stormydd [sto1rmydh]
stoarn dea – wedi marw [wedy’maru1]
stoel f. – cadair [kader] gAAidwy~
stof m., túch – llwch [l1luuch]
stôk f. – ffon [ffo1n]
stokken pl. – ffyn [ffyn]
stopje v. – stopio [sto1pyo]
straf f. – cosb [ko1sb]
straffe v. – cosbi [ko1sby]
straffen pl. – cosbau [ko1sbe]
strân m. – traeth [trayth]
strang, hurd – hallt [hal1lt]
strannen pl. – traethau [trayththe]
streame v., rinne – llifo [l1livo]
streamke f., berchstreamke – nant [nant]
streamkes pl. – nentydd [nentydh]
streek f., line – llinell [l1linel1]
streken pl. – llinellau [l1linel1le]
strie pl. – gwellt [gwel1lt]
striid f. – gornest [go1rnest]
strike v. (fan wask) – smwddio [smu1dhjo] W
striken pl. – teiau [teye]
strjitte f. – stryd [stried, stryd]
strjitten pl. – strydoedd [strydoidh]
strjitwei f., paad – heol [hi’o1l]
stryk mf. ~foar – tei [tey]
studint m. – myfyriwr [me1ve1ryu1r]
studinten pl. – myfyrwyr [me1ve1rwier]
stúdzje f. – stydi [ste1dy]
stuollen pl. – cadeiriau [kadearyje] E
stymje v., prule – pwdu [pu1dy]
stypje v. – cefnogi [kevnogy] ?
súdlik – de [dee]
sûkelarje m. – siocled [sjo1kled]
sûker m. – siwgr [sju1gr]
sukses !, it bêste – pob lwc [pooblu1k]
sulver mf. – arian [aryan]
sûn – iach [yjach]
sûnder – heb [heeb]
sûnder dy – hebddot ti [hebdho1ty]
sûnder har – hebddi hi [hebdhyhy]
sûnder harren – hebddyn nhw [hebdhynhu1]
sûnder him – hebddo fe [hebdhove]
sûnder jim – hebddoch chi [hebdho1chy]
sûnder Jo – hebddoch chi [hebdho1chy]
sûnder my – hebddo i [hebdho’i]
sûnder ús – hebddon ni [hebdho1ny]
sûnens m. – iechyd [jechid] E
sûnens! – iechyd da [jechidaa]
sûnt – ers [ers]
sûnt – oddi ar [o1dhy’ar] 2e
supermerk f. – archfarchnad [archvarchnad] nwb.
sûplap m. – meddwyn [medhwyn]
sûplappen pl. – meddwon [medhwon]
sûr – sur [sir]
suster f. – chwaer [chwayr]
susters pl. – chwiorydd [chwyorydh]
suterich – diflas [divlas] ~ waar
suver, oprjocht – pur [pyr]
swak – gwan [gwan]
Swansea – Abertawe [abertaue] E E
swart – du [dii]
swier – trwm [tru1m]
swierrichheden pl. – anawsterau [anawstere]
swierrichheden pl. – trafferthion [traferthyon]
swierrichheid fm., gedonder – trafferth [traferth]
swierrichheid m. – anhawster [anhawster]
swiet – melys [melis] Emee
swietrook m. – persawr [persawr]
swimbad m. – pwll nofio [pu1l1l’novjo]
swimme – nofio [novjo]
swimmer m. – nofiwr [novju1r]
swimmers pl. – nofwyr [novwyr]
swimpak m. – dillad nofio [dil1lad’novjo]
sykhelje v. – anadlu [anadly]
sykje, ûndersykje – chwilio [chwylyoo]
sykte m. – clefyd [klevyd]
sykten pl. – clefydau [klevyde]
systeem f. – trefn [treven]
systemen pl. – trefnau [trevne]
taal f. – iaith [yjayth] A (talen)
tafallich – ambell [ambel1]
tafel m. – bwrdd [bu1rdh]
tafels pl. – byrddau [be1rdhe]
taffelslekken m. – lliain bwrdd [l1lyayn’bu1rdh]
tagedienens m. – cydymdeimlad [kyde1mdeymlad] YdA
tagedienens m. – serch [serch]
tagong m. – mynediad [minedyad]
taksy m. – tacsi [taksy]
taksys pl. – tacsis [taksys]
talen pl. – iaithoedd [yjayththoidh]
tank m. bak – tanc [tangk]
tank m., tankberens – diolch [dyo1lch]
tankber – diolchgar [dyo1lchgar]
tanke, tankewol – diolch [dyo1lch]
tankje v. – diolch [dyo1lch]
tanks pl. – tanciau [tangkye]
” tariede v. – cynllunio “” [ke1nl1linyjo] plenne; U”””
tarieding m. – paratoad [parato0ad]
tariedings pl. – paratoadau [parato0ade] Ad
tas m. – bag [bag]
tasizze – addo [adho]
taske m. – pwrs [pu1rs] taske
taskes pl. – pyrsau [pe1rsye]
tassen pl. – bagau [bage]
tastel f. – set [set]
tastellen pl. – setiau [setye]
te keap – ar werth [ar’werth]
te, foar, nei – i [i]
te, (~ let) – rhy [rhii] tooy
tean m. – bys troed [bys’troid]
teannen pl. – bysedd [be1sedh] Y
tear adj. – tyner [te1ner]
tee m. – te [tee]
teedrinkerstiid – amser te [amser’tee]
tefoaren komme – osgoi [o1skoi]
tefolle – gormod [go1rmod]
tefreden – bodlon [bodlon]
tefreden – diddig [didhig]
” teister m. gerske; hierteister – gwelltyn [gwel1ltyn] ”
teken mf. – arwydd [aru1widh] ferkears
tekens pl. – arwyddion [aru1widhyon]
tekken f. – blanced [blangked] A
tekkens pl. – blancedi [blangkedy]
telefoan m. – teliffon [telifon] 2e
telefoansel – caban ffonio [kaban’fonjo]
televyzje m. – teledu [teledy, tEtilEdy] lE U
televyzjetastel f. – set deledu [set’deledy]
telle v. – rhifo [e1rhyvo]
teller m. – cownter [kounte1r]
teloarstelle v. – siomi [sjo1my] mi
teloarstellend – siomedig [sjo1medyg]
teloarstelling m. – siom [syo1m]
teloarstellings pl. – siomau [syo1me]
temperatuer m. – tymheredd [te1mheredh] Er
tennis m. – tenis [tenis]
termometer m. – thermomedr [ththermomedr]
terrein f. – stad [staad] y
terreinen pl. – stadau [stade]
thús – cartref [kartre] 2e kar
thús – gartref [gartre]
thúswurk m. – gwaith cartref [gwayth’kartre]
ticht – ar gau [ar’gay]
tichtby – yn ymyl [e1ne1myl]
tichtdwaan v., slute – cau [kay]
tichteby – agos [ago1s]
tichteby – ar bwys [arbu1ys]
tichteby – ger [ger]
tiden pl. – amseroedd [amseroidh]
tige – iawn [yawn] AW
tige goed – da iawn [daa’yawn]
tige goed – o’r gorau [or’gore] gO
tige tank – diolch yn fawr [dyo1lche1nvawr] O
tiger m. – teigr [teygar]
tigers pl. – teigrod [teygrod]
tiid mf. – amser [amser]
tiisdei – dydd Mawrth [diidh’mawrth]
tild v. – wedi codi [wedy’kodi]
tille v., optille, opstean – codi [kodi] IyO
tillefoan m. – ffôn [foon]
timmerlju pl. – seiri [seyry]
timmerman m. – saer [sayr]
” tin adj. – tenau “” [tine] ; EA”””
tink ! – meddyliwch [medhe1lyu1ch]
” tinke v., betink; bedoel – meddwl [medhu1l, midhu1l] EW”
tinken m. – meddwl [medhu1l]
tinte f. – pabell [pabel1] AE
tinten pl. – pebyll [pebyl1]
toan f. – tôn [toon]
toanbank m. – cownter [kounte1r]
toanen pl. – tonau [toone]
toarnbeien pl. – mwyar [mwyar] mwyarduon
toarst m. – syched [se1ched]
tocht – wedi meddwl [wedy’medhu1l]
toe no – dewch ymlaen [dewch’mlayn]
toer m. – tw^r [toer]
tolve – un deg dau [yndegday] A
tolve, fan tiid – deuddeg [deidheg]
tonge m. – tafod [tavod]
tongen pl. – tafodau [tavode]
tonger f. – taran [taran]
tongersdei – dydd Iau [diidh’jay]
tongerslaggen pl. – taranau [tarane]
tonne f., fet – casgen [kasken]
tonnen pl. – casgenni [kaskeny]
toppunt f. – copa [kopa]
toppunten pl. – copâu [kope]
toskedokter m. – deintydd [deintydh]
toskedokters pl. – deintyddion [deinte1dhyon]
tou f. – rhaff [e1rhaf]
touwen pl. – rhaffau [e1rhafe]
tredde f. – trydedd [tre1dedh] E
tredde nmn. – trydydd [tridydh, tre1dydh] dY
treden pl. – grisiau [grysye]
treed m. – gris [grys]
trein m. – trên [treen]
treinen pl. – trênau [treene]
trekker m. – tractor [trakto1r]
trekkers pl. – tractorau [trakto1re]
treppot m. – tebot [teebo1t]
treppotten pl. – tebotau [teebo1te]
trettjin – un deg tri [yndegtrii] I
trije – tri [try] ii
trije nf. – tair [tayr]
triuw ! – gwthia [gu1thja]
triuwe v. – gwthio [gu1thjo]
troan f. – gorsedd [go1rsedh]
troanen pl. – gorseddau [go1rsedhe]
troch – drwy hinne [dru1y] dru1i
troch – trwy [tru1y] 2e?
troch dy – drwyddot ti [dru1ydho1ty]
troch ‘en dei – drwy’r dydd [dru1yr]
troch har – drwyddi hi [dru1ydhyhy]
troch harren – drwyddyn nhw [dru1ydhynhu1] in
troch him – drwyddo fe [dru1ydho1ve]
troch jim – drwyddoch chi [dru1ydho1chy]
troch Jo – drwyddoch chi [dru1ydho1chy]
troch my – drwyddo i [dru1ydho1’i]
troch ús – drwyddon ni [dru1ydho1ny]
trochgean v. – para [para]
trochgean v. – parhau [parhay, para] 2e=para
trochslokke v. – llyncu [l1linggi]
troud adj. – priod [pryod]
trouwe v. – priodi [pryo1dy, pryodY pryo1dy] OY
trui f. – pwlofer [pu1lover]
tryst – trist [trist]
tsien – deg [deeg] deng
tsiere v. – cweryla [kwere1la]
tsjamme m. – bwgan brain [bu1gan’brayn] fûgelferskrikker
tsjerke f. – eglwys [eglwys] EYU1ys
tsjerken pl. – eglwysi [eglwe1sy]
tsjerkhôf f. – mynwent [me1nwent]
tsjerkhôven pl. – mynwentydd [me1nwentydh]
tsjettel m. – tegell [teegel1]
tsjettels pl. – tegellau [teegel1le]
tsjil f. – olwyn [o1lwyn] O
tsjillen pl. – olwynion [o1lwe1nyon]
tsjin – erbyn [erbin] EY
tsjin – yn erbyn [e1nerbin] E
tsjin dy – wrthot ti [u1rththo1ty]
tsjin har – wrthi hi [u1rththyhy]
tsjin harren – wrthyn nhw [u1rththynhu1]
tsjin him – wrtho fe [u1rththo1ve]
tsjin jim – wrthoch chi [u1rththo1chy]
tsjin Jo – wrthoch chi [u1rththo1chy]
tsjin my – wrtho i [u1rththo1’i]
tsjin ús – wrthon ni [u1rththo1ny]
tsjinslach m. – anlwc [anlu1k] ûngelok
tsjok – trwchus [tru1chis]
tsjokte m. – trwch [tru1ch]
tsjuster wurde v. – tywyllu [te1wil1ly]
tsjuster, donker – tywyll [te1wil1] EYdo
” tûmbreed f. – modfedd “” [modvedh] inch; O”””
tún f. – gardd [gardh]
tunen pl. – gerddi [gerdhy]
túnlju pl. – garddwyr [gardhwyr]
túnman m. – garddwr [gardhor] A
tunnel m. rid – twnnel [tu1nel]
tunnels pl. – twnelau [tu1nele]
tuorren pl. – tyrrau [te1re]
tusken – rhwng [rhu1ng]
tusken dy – rhyngot ti [e1rhe1nggo1ty]
tusken har – rhyngddi hi [e1rhe1ngdhyhy]
tusken harren – rhyngddyn nhw [rhe1ngdhynhu1] hY
tusken heakjes – gyda llaw [ge1da’l1law]
tusken him – rhyngddo fe [e1rhe1ngdhove]
tusken jim – rhyngoch chi [e1rhe1nggo1chy]
tusken Jo – rhyngoch chi [e1rhe1nggo1chy]
tusken my – rhyngo i [e1rhe1nggo’i]
tusken ús – rhyngon ni [e1rhe1nggo1ny]
tút f. – cusan [kisan]
tuten pl. – cusanau [kisane]
tútsje v. – cusanu [kisany]
tûzen f. – mil [myl]
tûzenen pl. – miloedd [myloedh]
twa – dwy [du1y]
twa mn. – dau [day]
twaris safolle – cymaint arall [ke1maint’aral1l]
twaris, 2x – dwywaith [du1ywayth]
twatalich – dwyieithog [du1yjeyththo1g]
tweintich – ugain [ygen] A
twibak f. – bisged [bisked] LIV
twivelje – amau [ame]
” tydskrift m. – cylchgrawn “” [kilchgrawn] ? ; Y”””
tydskriften pl. – cylchgronau [kilchgrone]
type v. – teipio [teypyo]
ûnder – dan [dan]
ûnder de grûn – dan ddaear [dandheyar]
ûnder dy – danat ti [danaty]
ûnder eagen sjen v. – wynebu [wineby] E
ûnder har – dani hi [danyhy]
ûnder harren – danyn nhw [danynhu1]
ûnder him – dano fe [danove]
ûnder jim – danoch chi [dano1chy]
ûnder Jo – danoch chi [dano1chy]
ûnder my – dana i [dana’i]
ûnder ús – danon ni [danony]
ûnderfining m. – profiad [provyad]
ûnderfinings pl. – profiadau [provyade]
ûnderskied m. – gwahaniaeth [gwahanjeth]
ûnderwerp m. – mater [mater]
ûnderwerp m. – pwnc [pu1ngk]
ûnderwerpen pl. – materion [materyon]
ûnderwerpen pl. – pynciau [pe1ngkye]
ûnderwizers pl. – athrawon [aththrawon]
ûne f., bakûne – ffwrn [fu1rn]
ûnearlik – annheg [anheg]
ûnearlik – anonest [ano1nest]
ûnen pl. – ffyrnau [fe1rne]
ûnferantwurdlik – anghyfrifol [anghe1fryvo1l] I
ûnfertúnlik – anlwcws [anlu1ku1s]
ûngaadlik – anaddas [anadhas]
ûngelikens – gwahanol [gwahano1l] An
ûngelok f. – damwain [damwen]
ûngelokken pl. – damweiniau [damweinye]
ûngelokkich – anffodus [anfodys]
ûnhandich, knoffelich – lletchwith [l1letchwith, l1letwith] E
ûnhoflik – anghwrtais [anghu1rtays] W
ûnkreas, lilk – hyll [hil1]
ûnmûglik – amhosibl [amho1sibl]
ûns f. – owns [owns]
” ûnsin – dwli “” [du1ly] W; nwb”””
ûnsjoch, lilk – salw [salu1]
ûnskuldich – diniwed [dynywed] EIn
ûnsmaaklik – diflas [divlas]
ûntdekke v. – darganfod [darganvod]
ûnthâld – cofiodd [kovyo1dh]
ûnthâlde v. – cofio [ko1vyo] iO
ûntholden v. – wedi cofio [wedy’ko1vyo]
ûntkenne v. – gwadu [gwady]
ûntskuldigje v. – esgusodi [eskisody]
ûntslaan v. – diswyddo [diswe1dho]
ûntstutsen – llidus [l1lidis]
ûntwerp m., plan – cynllun [ke1nl1lyn]
ûntwerpen pl. – cynlluniau [ke1nl1lynye]
ûnwennigens m. – hiraeth [hyrayth]
ûnwis, fertocht – amheus [amheys] dûbelsinnich
ússels – ei hunan [eyhynan]
út – allan [al1lan] AlAn
út namme fan – ar ran [aran] foar
úteinlike – terfynol [tervino1l] E
uterlik fm. – golwg [go1lu1g]
útfiere v., eksport – allforio [al1lvoryo]
útlizze v. – egluro [eglyro]
útlizze v. – esbonio [esbonyo]
útnoeging m. – gwahoddiad [gwaho1dhyad]
útnoegings pl. – gwahoddiadau [gwaho1dhyade]
útnoegje v. – gwahodd [gwaho1dh]
útslach f. hûd – brech [brich]
útstalle v. – arddangos [ardhanggo1s] An
útstalling f. – arddangosfa [ardhanggo1sva] O
útstalling f. – sioe [shoi]
útstallings pl. – arddangosfeydd [ardhanggo1sveydh] O
” útstjoere v., (radio, TV) – darlledu “” [darl1ledy] ; E”””
uzes – gyda ni [ge1dany]
uzes – gynnon ni [ge1no1ny]
wa – pwy [pu1y]
wa wit ? – pwy w^yr [pu1y’u1yr]
waaie – chwythu [chwe1ththy]
waar m. it~ – tywydd [te1widh]
waarm – cynnes [ke1nes]
waarm – poeth [poith]
waarm – twym [tu1ym]
waarmte m. – gwres [gu1res]
wachtsje v. – arhosfa [arhosa] ? *sA
wachtsje v. – aros [aro1s]
Wales f. – Cymru [keimry]
wannear – pryd [priid]
wannear ? – pa bryd [pa’briid]
warskôging m. – rhybudd [rhe1bidh] Y
warskôgings pl. – rhybuddion [rhe1bidhyon]
warskôgje v. – rhybuddio [rhe1bidhyo] Y U IO
waskje v. – golchi [go1lchi] OI
waskline f. – lein ddillad [leyn’dhil1lad]
wat – beth [beeth]
wa’t – pwy [pu1y]
weach f., baar – ton [to1n]
weage v. – pwyso [pwysoo] sO1
weagen pl. – tonnau [to1ne]
weagje v. – mentro [mentro]
wearde m. – gwerth [gwerth]
wedstriden pl. – cystadleuaethe [ke1stadleieththe]
wedstriid f. – cystadleuaeth [ke1stadleieth] Eu+go6sto6d
wedzje v. – mentro [mentro]
weevje v. – gwau [gway]
wegen pl. – ffyrdd [firdh]
wegerje v. – gwrthod [gu1rtho1d]
wei f. – ffordd [fo1rdh] paad
weidzje v. – pori [pory]
wekker meitsje v. – deffro [defro] 2e
wekker meitsje v. – dihuno [dihyno]
wekker wurde v. – deffro [defro]
Welsk adj. – Cymreig [ke1mreyg]
Welsk f. taal – Cymraeg [ke1mra0ig]
Welske f. – Cymraes [ke1mrays]
Welsklju pl. – Cymry [ke1mry]
Welskman m. – Cymro [ke1mro]
wend – cyfarwydd [ke1varu1ydh] A
wend wêze v. – arfer [arver]
wenje v. – byw [byw]
wenne v. – wedi byw [wedy’byw]
wêr – ble [blee]
wer – eto [eto]
wêr oars – ble arall [blee’aral1l]
wêrom – pam [pam]
werom – yn ôl [e1nool]
wêrom net ? – pam lai [pamlay]
weromkenne – adnabod [adnabod]
weromkenne – nabod [nabod]
weromkomme v. – dychwelyd [dichweliid, ddE1chwelid] Y
weromlûke v. – ymddeol [e1mdheejo1l] Oim
wês !pl – byddwch [be1dhu1ch]
wês !sg – bydda [be1dha]
west – wedi bod [wedy’bood]
westen m. – gorllewin [go1rl1lewin]
wetter m. – dw^r [doer]
wêze fan v. – perthyn [perthin]
wêze v. – bod [bood] o+mod
whisky m. – chwisgi [chwisky] gI
wichtich – pwysig [pu1ysig] IW
wichtichste – prif [priiv] haad
wie – buodd [byo1dh]
wie – oedd [o1ydh] koste
wie – roedd [roidh]
wiene – roedd [roidh]
wier – gwir [gwyr]
wierheden pl. – gwirioneddau [gwiryonedhe]
wierheid m. – gwir [gwyr]
wierheid m. – gwirionedd [gwiryonedh]
wiet – gwlyb [gu1lieb]
wietmeitsje v. – gwlychu [gu1le1chy]
wiid – llydan [l1le1dan]
wike f. – wythnos [wythno1s]
wiken pl. – wythnosau [we1thno1se]
wikseljild m. – newid [newid] E
wilens, ûnder – yn ystod [e1ne1stod]
wille f. – hwyl [hoyl]
” wille f., sport; – sbort [sbo1rt, spo1rt]”
wille m. – bodd [bo3dh] vodh
wille m. – pleser [pleser]
winen pl. – gwyntoedd [gwyntoidh]
winich – gwyntog [gwynto1g]
winkel f. – siop [sjo1p] wurkplak
winkelje v. – siopa [sjo1pa] boadskipje
winkellju pl. – siopwyr [sjo1pyr]
winkelman m. – groser [grooser] nwb
winkelman m. – siopwr [sjo1pu1r]
winkels pl. – siopau [sjo1pe]
winne v. – ennill [enyl1] enIl1
winnend – buddugol [bidhigo1l]
winner m. – buddugwr [bidhigu1r]
winners pl. – buddugwyr [bidhigwir]
winsk m. – dymuniad [de1mynyad]
winsken pl. – dymuniadau [de1mynyade]
winskje v. – dymuno [de1myno] U
winter m. – gaeaf [geja]
winters pl. – gaeafau [gejave]
wis – hyderus [he1deris] E
wis – siwr [sju1r]
wite woartels pl. – pannas [panas]
witte v. – gwybod [gwybo1d] OY
witten v. – wedi gwybod [wedy’gwybo1d]
wittenskip f., kennis – gwybodaeth [gwybo1dayth]
wittenskippen pl. – gwybodaethau [gwybo1dayththe]
wjerljocht pl. – mellt [mel1lt]
wjirm m. – abwydyn [abwu1ydyn]
wjirms pl. – abwydod [abwu1ydod]
wjûde – chwynnu [chwiny] Y
woansdei – dydd Mercher [diidh’mercher]
woansdei m. – Mercher [mercher] 2e
woartel f. (griente) – moronen [moronen]
woartel m. (f. plant) – gwreiddyn [gu1reydhyn]
woartels pl. (f. plant) – gwraidd [gu1raydh]
woartels pl. (griente) – moron [moron]
wol ! – wel [wel]
wol m. – gwlân [gu1laan]
wolfabryk f. – ffatri wlân [fatryu1laan] An
wolfarrend – llewyrchus [l1lewe1rchis]
wolk m. – cwmwl [ku1mu1l]
wolkens – cymylau [ke1me1le]
wolkom – croeso [kroiso]
wolle v. – eisiau [eysje]
wollen v. – wedi eisiau [wedy’eysje]
wollend – bodlon [bodlon] OnOd
wosken v. – wedi golchi [wedy’go1lchi]
wrâld m. – byd [biid]
wrâlden pl. – bydoedd [be1doidh]
wriuwe v. – rhwbio [e1rhu1byo]
wûne m. – clwyf [klu1yv]
wûnen pl. – clwyfau [klu1yve]
wurch – wedi blino [wedy’blyno] OI
wurch meitsje v. – blino [blyno]
wurd m. – gair [gayr]
wurdboek m. – geiriadur [geyryadyr]
wurdboeken m. – geiriaduron [geyryadyron]
wurde – mynd yn [mind e1n]
wurden pl. – geiriau [geyrye]
wurk m. – gwaith [gwayth]
wurke v. – wedi gweithio [wedy’gweiththjo]
wurkje v. – gweithio [gweiththjo] arbeidzje
wurkjouwer m. – cyflogwr [ke1vlogu1r]
wurkjouwers pl. – cyflogwrau [ke1vlogu1re]
wurkman m. – gweithiwr [gweiththju1r]
wurkplak m. – gweithdy [gweythdy]
wurkplakken pl. – gweithdai [gweythday]
wy – ni [ny] ús
wy binne – rydyn ni [re1dyny]
wy diene – gwnaethon ni [gu1nayththony]
wy diene – gwneson ni [gu1neesony]
wy giene – aethon ni [ayththony]
wy giene – eson ni [eesony]
wy hiene – cawson ni [kawsony]
wy hiene – ceson ni [keesony]
wy kamen – daethon ni [dayththony]
wy kamen – deson ni [deesony]
wy kinne – gallawn ni [gal1lawny]
wy kinne – medrwn ni [medru1ny]
wy learden – dysgon ni [de1sko1ny]
wy sille – byddwn ni [be1dhu1ny]
wy sille dwaan – gwnawn ni [gu1nawny]
wy sille gean – awn ni [auny]
wy sille hawwe – cawn ni [kawny]
wy sille komme – down ni [douny]
wy sille sjen – gwelwn ni [gwelu1ny]
wy skuldich – arnon ni [arno1ny]
wy soene wêze – basen ni [baseny]
wy wiene – buon ni [byo1ny]
wy wiene – roedden ni [roidheny]
wykein m. – penwythnos [penwe1ththno1s] nwb.
wykeinen pl. – penwythnosau [penwe1ththno1se]
wyld – gwyllt [gwil1lt]
wylst – tra [tra] no’t
wyn m. drank – gwin [gwyn]
wyn m., loft, siken – gwynt [gwynt]
wysels – ein hunain [in’hynen] UAússelsnhynen
wyt – gwyn [gwin]
wyt adj.f. – gwen [gwen]
yn – mewn [mewn]
yn – yn [e1n] o6n
yn (foar k of g) – yng [e1ng]
yn dy – ynot ti [e1no1ty]
yn elk gefal – rhywsut [e1rhe1wsit]
yn foar m – ym [e1m]
yn gefal – rhag ofn [e1rhagoovn]
yn har – ynddi hi [e1ndhyhy]
yn harren – ynddyn nhw [indhynhu1] +Yn
yn him – ynddo fe [e1ndove]
yn jim – ynoch chi [e1no1chy]
yn Jo – ynoch chi [e1no1chy]
yn my – yno i [e1no’i]
yn noed sitte v. – pryderu [pre1dery]
yn ús – ynon ni [e1no1ny]
ynbyldzje v. – ffansïo [fansyo] ?
Yndiaan – Indiad [indyad]
Yndianen – Indiaid [indyed]
yndustry m. – diwydiant [diwe1dyant]
yndustryen pl. – diwydiannau [diwe1dyane]
ynformaasje m. – hysbysrwydd [ho6sbe1sru1ydh] bY
ynformaasjeburo f. – swyddfa hysbysrwydd [swiidhva’ho6sbe1sru1ydh]
yngong m. – mynediad [minedyad]
ynienen – sydyn [se1dyn]
ynjeksje m., prip – chwistrelliad [chwistrel1lyad]
ynoarder – yn iawn [e1n’jawn]
ynpakke – pacio [pakyo]
ynpleats fan – yn lle [e1nl1lee] E
ynsekt m. – pryf [prii]
ynsekten pl. – pryfed [pryfed]
ynsjen v., beseffe – sylweddoli [se1lwedholy, IsIlwedho1ly]
” ynstallaasje ~ fan foarsitter – cadeirio “” [kadeyryjo] ; OE+ei”””
ynstrumint m. – offeryn [o1feryn]
ynstruminten pl., ark – offer [o1fer]
yn’t fjouwerkant adj. – sgwâr [sgwaar]
yn’t middeiskoft – hanner dydd [hanerdiedh] Y
yn’t sin bringe v. – atgofio [atgovyo]
ynteressant – diddorol [didhoro1l] OldOI
yntiids, op’e tiid – mewn pryd [mewnpriid]
yntinke v. – dychmygu [de1chme1gy]
yslik – creulon [kreylon, gruilOn] E
ytkeamer f. – ystafell fwyta [e1stavel1’vwyta]
blwydd – pen jierdei m. [penblu1ydh] 2e
droed – pêl fuotbal f. [peel’droid]
fyw – cyd byinoar wenje v. [kydvyw]
law – ail twaddehâns [aylau]
lin – pen knibbel f. [penlyn]
tân – silff ben skoarstienmantel [silf’bentaan]
y – jacdo ka m. [jake1doo]
yng – mamnghyfraith skoanmem f. [mame1nghe1vreth]